Στο 16ο Διεθνές Γεωλογικό Συνέδριο το οποίο διεξήχθη από τις 17 έως τις 19 Οκτωβρίου
2022 στο Πανεπιστήμιο Πατρών, συμμετείχε ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας,
Έρευνας και Καινοτομίας και γεωλόγος,Φωκίων Ζαΐμης τονίζοντας πως: «Είναι καθήκον μας
να βοηθάμε στις δράσεις ανάδειξης, διατήρησης και αξιοποίησης των φυσικών και ορυκτών
μας πόρων».
Σκοπός του συνεδρίου ήταν η αλληλεπίδραση και η επικοινωνία ανάμεσα στα μέλη της
διεθνής εκπαιδευτικής, ερευνητικής και πανεπιστημιακής κοινότητας.


Ο κ. Ζαΐμης στη συνέχεια αναφέρθηκε στα πετρώματα και στα ορυκτά τα οποία διαθέτει η
περιφέρεια όπως παραδείγματι τα μεγάλα αποθέματα γύψου σε Αγρίνιο, Αιτωλικό
Πρέβεζα, στις μεγάλες ποσότητες αδρανών υλικών όπου με πρωτοβουλία της περιφέρειας
έχουν πλέον καταγραφεί και απεικονιστεί, στις λατομικές περιοχές των ενεργοποιημένων ή
και μη λατομείων. Είναι σημαντικό ότι έχει γίνει οριοθέτηση των λατομικών ζωνών
εκμετάλλευσης τους πρόσφατα. Πόροι όμως, όπως το πετρελαϊκό κοίτασμα με φυσικό
αέριο στο Κατάκολο και στον Πατραϊκό κόλπο δυστυχώς παραμένουν ανεκμετάλλευτοι. Η
εκμετάλλευσή τους θα προσφέρει τεχνογνωσία αλλά και έσοδα στην περιοχή και θα βάλει
την περιοχή στην παγκόσμια οικογένεια των παραγωγών υδρογονανθράκων.
Επίσης ο κ. Ζαΐμης, αναφέρθηκε στους σημαντικούς γεωλογικούς σχηματισμούς που
διαθέτει η ΠΔΕ όπως το γεωπάρκο «Χελμού-Βουραϊκού» που επιμελείται όχι μόνο στη
διατήρηση και ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς αλλά και στην
τουριστική ανάδειξή της. Σημαντικό είναι και το σπήλαιο των λιμνών στα Καστριά
Καλαβρύτων το οποίο αποτελεί αντικείμενο παλαιοντολογικής αλλά και σπηλαιολογικής
μελέτης καθώς στο έδαφος του σπηλαίου έχουν βρεθεί λίμνες οι οποίες σπάνια βρίσκονται
σε σπήλαια ανα την υφήλιο καθώς και ανθρώπινα οστά αλλά και οστά ζώων όπως για
παράδειγμα ιπποπόταμου. Όλα αυτά με τα κατάλληλα κίνητρα μπορούν να γίνουν
σημαντικός τουριστικός προορισμός για ανθρώπους από όλο το κόσμο.
Η Γεωλογία είναι μια θετική επιστήμη με φιλοσοφικές προεκτάσεις κυρίως διότι
αποδεικνύει την χρονική ασημαντότητα της ανθρώπινης παρουσίας στον πλανήτη αλλά
παράλληλα έχει πλήθος υποκλάδων που στηρίζουν την ανάπτυξη της οικονομίας μέσω
κυρίως των φυσικών πόρων ήτοι των πετρωμάτων και των πολύτιμων ανά περίπτωση
ορυκτών τους.