Στα ίδια μέρη θα ξαναβρεθούμε!
Μέλη της επιστημονικής ομάδας του Παγκόσμιου Γεωπάρκου UNESCO Χελμού Βουραϊκού από το Πανεπιστήμιο Πατρών University of Patras, Γεωλογικό Πατρών – Geology of Patras, βρέθηκαν και πάλι στην Jena της Γερμανίας και επισκέφθηκαν το Friedrich Schiller University και τo UNESCO Global Geopark Thüringen Inselsberg – Drei Gleichen στα πλαίσια του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ των δύο γεωπάρκων αλλά και του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ IKYDA 2022 χρηματοδοτούμενο από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών/ State Scholarships Foundation: Οστρακώδη από σπήλαια της Ελλάδας και της Γερμανίας: μια πιλοτική μελέτη με σκοπό την παλαιο(οικολογική) και βιογεωγραφική συνεργασία. Επισκεφθήκαμε και πήραμε δείγματα από καινούρια μέρη, συζητήσαμε τα μέχρι τώρα πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματά μας και παρουσιάσαμε το γεωπάρκο μας σε ένα νέο κοινό!
Η συνεργασία μας θα συνεχιστεί και για την επόμενη χρονιά όπου τα αποτελέσματα της έρευνας θα ανακοινωθούν τόσο στο επιστημονικό όσο και στο ευρύ κοινό!
Τι οργανισμοί να κρύβονται άραγε στα ιζήματα των σπηλαίων? Σύντομα η απάντηση..
Members of the scientific team of the Chelmos Vouraikos UNESCO Uggp from the University of Patras, travelled once more in Jena, Germany and visited the Friedrich Schiller University and the UNESCO Global Geopark Thüringen Inselsberg – Drei Gleichen within the framework of the signed Memorandum of Understanding between the two geoparks and the PROGRAMME FOR THE PROMOTION OF THE EXCHANGE AND SCIENTIFIC COOPERATION BETWEEN GREECE AND GERMANY IKYDA 2022: Cave ostracoda from Greece and Germany: a pilot study for (palaeo)ecological and biogeographical collaboration! We visited and sampled new caves, discussed our very encouraging results and introduced our geopark to a new audience!
Our collaboration will continue for the next year when the results of the research will be announced both to the scientific community and the public! What could be hidden in the sediments of the caves? Wait for the answer..
Laboratory of Palaeontology & Stratigraphy, Dept. of Geology, Upatras
Cave of the Lakes, Σπήλαιο των Λιμνών
Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής-ΟΦΥΠΕΚΑ