Την τελευταία 10-ετία η χώρα διανύει μια πρωτοφανή κρίση. Η όξυνση των ανισοτήτων, η εξάπλωση της φτώχιας, η ακρίβεια αγγίζουν ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Ο αγρότης εγκαταλείπει μαζικά το επάγγελμα, εξαιτίας της δραματικής μείωσης του εισοδήματος. Το φυσικό περιβάλλον υποβαθμίζεται και εντείνεται η ερημοποίηση του εδάφους, η καταστροφή των αγροτικών τοπίων, η ρύπανση των υδάτων, η δηλητηρίαση της άγριας πανίδας, η εξαφάνιση της χλωρίδας, η μείωση της αγροβιοποικιλότητας, η γενετική διάβρωση και η γενετική εξάρτηση της γεωργίας μας. Οι τοπικές κοινωνίες της υπαίθρου αντιμετωπίζουν απερήμωση και καταστροφή του παραγωγικού, κοινωνικού και πολιτιστικού ιστού. Στην εθνική οικονομία παρουσιάζεται συρρίκνωση της πρωτογενούς παραγωγής, ελλειμματικό αγροτικό ισοζύγιο, διατροφική και οικονομική εξάρτηση.

Υπό αυτές τις συνθήκες, είναι καταφανής η απουσία μιας ξεκάθαρης αγροτικής πολιτικής. Απαιτείται μια νέα εθνική αγροτική στρατηγική, πρωταρχική επιδίωξη της οποίας να αποτελεί η εξασφάλιση για όλους τους πολίτες και σε προσιτές τιμές επαρκούς ποσότητας & καλής ποιότητας τροφίμων με την ελάχιστη επιβάρυνση του φυσικού περιβάλλοντος, από αγρότες με ικανοποιητικό εισόδημα που να ζουν σε αξιοπρεπή ύπαιθρο καθώς και η βελτίωση της διατροφικής αυτοδυναμίας της χώρας και της συμμετοχής του πρωτογενούς τομέα στον εισόδημα της χώρας. 

Στην σημερινή κυριαρχία στην παγκόσμια αγορά των τεράστιων αγροτικών επιχειρήσεων, των φθηνών και κακής ποιότητας αγροτικών προϊόντων και του ακραία ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, η στρατηγική της διαφοροποίησης του αγροτικού προϊόντος και των υπηρεσιών της υπαίθρου αποτελεί τη μοναδική ορθή επιλογή ανάπτυξης του πρωτογενή τομέα της χώρας. Η στρατηγική της διαφοροποίησης του ελληνικού γεωργοκτηνοτροφικού προϊόντος με έμπρακτη στήριξη του συνεργατισμού και των συνεργατικών πρακτικών & δράσεων, της γεωργικής έρευνας για την παραγωγή και εφαρμογή καινοτομιών, της τεχνικής και οικονομικής στήριξης του αγρότη καθώς και της διασύνδεσης του πρωτογενή τομέα με την μεταποίηση και τον τουρισμό, αποτελεί τη μοναδική βιώσιμη εναλλακτική επιλογή σε επίπεδο χώρας και περιφέρειας, διότι μετατρέπει τις διαρθρωτικές αδυναμίες του ελληνικού αγροτικού τομέα σε πλεονεκτήματα, ενώ επιπρόσθετα αποτελεί κατευθυντήρια επιλογή που σέβεται τον αγρότη, τον καταναλωτή και το φυσικό περιβάλλον. 

Οι 7 στρατηγικές προτεραιότητες για τον αγροτικό τομέα 

 

 1. Σε παγκόσμιο επίπεδο
 • H διατροφική αυτοδυναμία των λαών
 • H απεμπλοκή των γεωργικών προϊόντων από τις συμφωνίες του ΠΟΕ
 • H παρακολούθηση, o έλεγχος και η αναστροφή της συγκέντρωσης των πολυεθνικών στην αγροδιατροφική αλυσίδα
 • Η στήριξη των φιλικών στο περιβάλλον και στον άνθρωπο τύπων γεωργίας
 • Η πλήρη απαγόρευση των τεχνικών γενετικής τροποποίησης
 • Η διακοπή στήριξης των φυτικών καυσίμων
 • Η στήριξη της μεσογειακής διατροφής
 1. Στην αγροτική πολιτική
 • Η στήριξη των μικρομεσαιών αγροτών, η ικανοποίηση των διατροφικών αναγκών και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
 • Η διατήρηση και όχι η συρρίκνωση του προϋπολογισμού των Ευρωπαϊκών Γεωργικών Ταμείων
 • Η δίκαια κατανομή των ενισχύσεων μεταξύ των κλάδων και των αγροτών
 • Η αναγνώριση και αντισταθμιστική ανταμοιβή της πολύ-λειτουργικότητας του αγροτικού χώρου, της ήπιας γεωργίας και κτηνοτροφίας
 1. Για τον αγρότη
 • Η στήριξη του νέου αγρότη για να διατηρηθεί η γεωργία
 • Η στήριξη του εισοδήματος & η εξασφάλιση ασφάλισης και σύνταξης
 • Ο προσανατολισμός της αγροτική πολιτικής προς την ποιοτική, ολοκληρωμένη και βιολογική γεωργία
 • Η αναδιοργάνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, των οργανισμών εποπτείας του με κατεύθυνση την αποτελεσματικότερη, αποδοτικότερη και δικαιότερη εξυπηρέτηση του αγρότη, του αγροτικού επιχειρείν και του πολίτη καταναλωτή 
 • Η παροχή επικεντρωμένης εκπαίδευσης και τεχνικής στήριξης στον αγρότη και την αγροτική επιχείρηση 
 • Η στήριξη του αγροτικού και του συνεταιριστικού «επιχειρείν» στην παραγωγή, μεταποίηση, διακίνηση των αγροτικών προϊόντων 
 • Ο εντατικός έλεγχος της αγοράς των αγροεφοδίων και των ελληνοποιήσεων 
 • Ο προσανατολισμός της ανώτατης εκπαίδευσης & αγροτικής έρευνα στις ανάγκες της ήπιας και ολοκληρωμένης γεωργίας και στην ανάδειξη των ντόπιων προϊόντων διατροφής & γεωργικών προϊόντων 
 1. Για τον εργαζόμενο καταναλωτή 
 • Η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η αποτροπή της συγκέντρωσης των καρτέλ στην αγροδιατροφική αλυσίδα
 • Ο εντατικός έλεγχος της παραγωγής, επεξεργασίας, μεταποίησης και διακίνησης φθηνών, ασφαλών και ποιοτικών τροφίμων. 
 1. Για το φυσικό περιβάλλον & αγρο-ποικιλότητα
 • Η στήριξη της ήπιας γεωργίας και κτηνοτροφίας & των παραδοσιακών μορφών γεωργίας
 • Η διάσωση των ντόπιων ποικιλιών φυτών και φυλών ζώων και της παραγωγής εγχώριου πολλαπλασιαστικού υλικού και αγροτικών εφοδίων 
 • Η εκπόνηση αειφόρου αλιευτικής, δασικής, υδατικής και χωροταξικής πολιτικής
 1. Για την ανάπτυξη των ορεινών και νησιωτικών περιοχών
 • Η εθνική χρηματοδότηση της ολοκληρωμένης αγροτικής ανάπτυξης και των δημοσίων υποδομών επικοινωνίας, υγείας, συγκοινωνίας, εκπαίδευσης 
 • Η στήριξη της περιφερειακής παραγωγής & τοπικής κατανάλωσης της και της άμεσης σύνδεσης του παραγωγού με τον καταναλωτή 
 • Η στήριξη της ενδογενούς αγροτικής ανάπτυξης, προσανατολισμένης προς και καθοδηγούμενη από τους αγρότες και τους κατοίκους της υπαίθρου.
 • Η στήριξη του εισοδήματος των μικρών παραγωγών, της αγροτικής οικογένειας και των τοπικών κοινωνιών
 • Η στήριξη της συνέργειας και των τριών τομέων της οικονομίας
 1. Για το αγροτικό & το καταναλωτικό κίνημα
 • Η υποστήριξη της ενεργοποίησης των αγροτών και των εργαζόμενων καταναλωτών για την ανάπτυξη συνεργατικών πρακτικών 
 • Η υποστήριξη της αυτό-οργάνωσης των αγροτών, των εργαζομένων καταναλωτών και της συνεργασία τους σε όλα τα επίπεδα. 

Πέττας Νικόλαος, Γεωπόνος

Διδάκτωρ Διοίκησης Επιχειρήσεων

MSc Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος

MBA Διοίκηση Επιχειρήσεων

Υποψήφιος Βουλευτής Αχαΐας ΜέΡΑ25

ph:+30 6977 597839 

email: [email protected] 

fb: @NikosPettasMera25

cv

Γεννήθηκε το 1968 στην Πάτρα όπου ζει και είναι παντρεμένος, πατέρας ενός αγοριού. Είναι Γεωπόνος, Διδάκτορας Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών με μεταπτυχιακούς τίτλους στην Οικολογική Διαχείριση και Τεχνολογία Περιβάλλοντος και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. 

Εργάζεται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και είναι πιστοποιημένο μέλος του Εθνικού Μητρώου Αξιολογητών του Αναπτυξιακού Νόμου. Έχει εργαστεί στην εφαρμοσμένη γεωπονική έρευνα καθώς και ως ελεύθερος επαγγελματίας, σύμβουλος βιολογικής γεωργίας, εκτιμητής ζημιών στο φυτικό κεφάλαιο, ελεγκτής ευρωπαϊκών ενισχύσεων, σύμβουλος αγροτικής ανάπτυξης, πιστοποιημένος σύμβουλος αγροτουρισμού. Διαθέτει 3-ετή εμπειρία ως υπεύθυνος έργων σε αναπτυξιακές εταιρείες της τοπικής αυτοδιοίκησης και έχει διδακτικό έργο στην τριτοβάθμια τεχνολογική εκπαίδευση. 

Έχει διατελέσει εκλεγμένο μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Παράρτημα Πελοποννήσου & Δυτικής Στερεάς Ελλάδας. Έχει εισηγηθεί σε δεκάδες ημερίδες και έχει αρθρογραφήσει στον ειδικό και στον περιφερειακό έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο για θέματα αγροτικής έρευνας, περιβάλλοντος, περιφερειακής ανάπτυξης & βιολογικής γεωργίας. 

Δραστηριοποιείται σε τοπικά, περιφερειακά και αγροτικά ζητήματα. Προερχόμενος από την ανανεωτική αριστερά, ήταν ιδρυτικό μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, από τον οποίο αποχώρησε τον 8ο 2015. Ήταν υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με τον συνδυασμό ‘Αντίσταση Πολιτών Δυτικής Ελλάδας’ το 2014.

Στις εθνικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019 συμπορεύεται με το ΜέΡΑ25, αναγνωρίζοντας την ανάγκη παρουσίας στη Βουλή ενός Μετώπου Ρεαλιστικής Ανυπακοής στις πολιτικές εξάρτησης και λιτότητας και ενός συνεκτικού σχεδίου δίκαιης και διατηρήσιμης ανάπτυξης με αριστερό και οικολογικό πρόσημο. 

Πέττας Νικόλαος, Γεωπόνος

Διδάκτωρ Διοίκησης Επιχειρήσεων

MSc Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος

MBA Διοίκηση Επιχειρήσεων