Όσοι ασχολούνται έστω και περιστασιακά με τα αγροκτηνοτροφικά ζητήματα, γνωρίζουν καλά ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όσοι επιμένουν, σε πείσμα των δυσκολιών να επενδύουν, να δουλεύουν και να παράγουν στον πρωτογενή τομέα, είναι η μεγάλη έλλειψη εργατικών χεριών.
Προκειμένου να αντιμετωπιστεί κάπως το πρόβλημα αυτό η Πολιτεία έδωσε τη δυνατότητα στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους της χώρας να απασχολούν στις εκμεταλλεύσεις τους αλλοδαπούς εργαζόμενους, σε ελεγχόμενες συνθήκες νομιμότητας και διαφάνειας, αφού η προσφορά ελλήνων εργαζομένων στις σχετικές εργασίες είναι όπως όλοι γνωρίζουν σχεδόν μηδενική.
Η διάταξη ειδικά του άρθρου 13Α του Ν4251/16, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 58 του Ν4384/16, που αφορά την απασχόληση στην αγροτική οικονομία παράτυπα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών, έλυσε τα χέρια των αγροτών και κτηνοτρόφων καθώς επέτρεψε, υπό προϋποθέσεις βεβαίως όπως η ασφάλιση στον ΟΓΑ με εργόσημο κλπ, την απασχόληση αλλοδαπών εργατών «χωρίς χαρτιά», έτσι ώστε να αποφεύγεται το καθημερινό «κρυφτούλι» με την αστυνομία και το κυνήγι των αλλοδαπών εργατών αλλά και των εργοδοτών τους.
Όμως ως γνωστόν στην Ελλάδα «τα θαύματα κρατάνε μόνο τρεις ημέρες» και τα όποια θετικά βήματα με την πρώτη ευκαιρία ανατρέπονται και αναιρούνται!
Το πρώτο πρόβλημα είναι η ίδια η ισχύς των συγκεκριμένων ευνοϊκών διατάξεων που έληξε στα τέλη του 2018, με αποτέλεσμα σήμερα που μιλάμε, αλλοδαποί εργαζόμενοι και εργοδότες να είμαστε «ξεκρέμαστοι», να μην μπορούμε να ανανεώσουμε τις άδειες και να ζούμε με την καθημερινή απειλή της αστυνομικής επίσκεψης και της σύλληψης! Υπάρχει βέβαια η πρόσφατη υπόσχεση του αρμόδιου Υπουργού κ. Αραχωβίτη ότι σύντομα θα τεθεί σε ισχύ νέο νομοθετικό πλαίσιο που θα αντιμετωπίζει το πρόβλημα αλλά θα πρέπει όντως να λύνονται τα προβλήματα και να μη δημιουργούνται νέα όπως π.χ η φημολογούμενη παροχή δυνατότητας μέχρι το πολύ τρεις ανανεώσεις της άδειας παραμονής του ίδιου εργαζόμενου με αποτέλεσμα μόλις μάθει τη δουλειά να ξαναρχίσουμε να ψάχνουμε για αντικαταστάτη του!
Και βέβαια τα προβλήματα δεν σταματάνε εδώ!
Στο ίδιο νόμο προβλέπεται η έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) μιας σειράς Υπουργών με τις οποίες καθορίζονται οι ειδικότητες, οι μορφές εργασίας και κυρίως ο αριθμός των θέσεων εργασίας ανά Π.Ε που μπορούν να καλυφθούν από πολίτες τρίτων χωρών. Καθορίστηκε επίσης η αντιστοιχία της καλλιεργήσιμης έκτασης ανά εργαζόμενο για την μετάκληση υπηκόων τρίτων χωρών για εξαρτημένη εργασία και για εποχιακή απασχόληση, ανάλογα με το είδος της καλλιέργειας, καθώς και η αντιστοιχία ζωϊκού κεφαλαίου ανά εργαζόμενο , ανάλογα με το εκτρεφόμενο είδος.
Στο πλαίσιο αυτό εκδόθηκε η υπ. αριθμ. 4872/17 ΚΥΑ που καθόρισε τις αντιστοιχίες καλλιεργήσιμης έκτασης και ζωϊκού κεφαλαίου ανά εργαζόμενο. Όμως, με την υπ’ αριθ. 27354/444/1-9-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 3348/2017) τροποποιήθηκε η παραπάνω υπ’ αριθ. 4872/2017 ΚΥΑ, επιφέροντας σημαντικές αλλαγές στις αντιστοιχίες καλλιεργήσιμων εκτάσεων και ζωικού κεφαλαίου ανά εργαζόμενο.
Με τον τρόπον αυτό, πολλοί από τους αγρότες που είχαν αξιοποιήσει τη δυνατότητα απασχόλησης αλλοδαπών εργατών στις εκμεταλλεύσεις τους κατά το πρόσφατο παρελθόν, σε εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 13Α του Ν. 4251/2014 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 58 του Ν. 4384/2016, βρέθηκαν σε αδιέξοδο καθώς δεν έχουν πλέον πρόσβαση σ’ αυτή τη διαδικασία! Είναι χαρακτηριστικό ότι για την καλλιέργεια κτηνοτροφικών φυτών (μηδικής και βίκου) υπήρχε πρόβλεψη απασχόλησης ενός εργάτη γης ανά 100 στρέμματα , ενώ μετά την τροποποίηση , για την καλλιέργεια μηδικής απαιτούνται 115 στρέμματα και για την καλλιέργεια βίκου απαιτούνται 350 στρέμματα!
Και πάλι καλά να λένε οι αγρότες καλλιεργητές γης. Γιατί για μας τους κτηνοτρόφους τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα! Ακούγεται ίσως απίστευτο αλλά στην Π.Ε Αχαϊας δεν προβλέπεται ούτε μία θέση εργασίας για εργάτες κτηνοτροφίας, παρά το γεγονός ότι στα ορεινά του Νομού δραστηριοποιούνται εκατοντάδες κτηνοτρόφοι με μεγάλες εκτροφές αιγοπροβάτων και βοοειδών και με μεγάλες ανάγκες για νόμιμες θέσεις εργασίας. Αντίθετα προβλέπονται 1.500 (!!) εποχικές θέσεις εργασίας εργατών γής! Πρόκειται όχι μόνο για ανορθολογική αλλά κυριολεκτικά για εξωφρενική κατάσταση που δημιουργεί μεγάλα προβλήματα και ευνοεί παράνομες ή και αντικοινωνικές ακόμη συμπεριφορές.
Πρόκειται για ένα μεγάλο πρόβλημα που αφορά και ενδιαφέρει όλους όσους δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στον αγροτοκτηνοτροφικό τομέα και θέλουν να κινούνται εντός των ορίων της νομιμότητας χωρίς να χρησιμοποιούν πλάγιες ή μη νόμιμες μεθόδους που όμως πολλές φορές η θεσμική ακαμψία ή η αγνόηση των πραγματικών συνθηκών της αγοράς τους υποχρεώνουν να μετέρχονται.
Οι αρμόδιοι κυβερνητικοί αλλά και αυτοδιοικητικοί παράγοντες και ιδίως ο Περιφερειάρχης και ο υπεύθυνος για τον πρωτογενή τομέα Αντιπεριφερειάρχης πρέπει και μπορούν να το λύσουν εδώ και τώρα. Χωρίς να χρειαστεί να περιμένουμε τις εκλογές….

Ο Διονύσης Βραχλιώτης είναι κτηνοτρόφος στο Σκεπαστό Καλαβρύτων.

www.kalavrytanet.com