Τοποθέτηση του Προέδρου της ΔΑΚΕ εφοριακών Πάνου Σακελλαρόπουλου στη συνέλευση του Συλλόγου Εργαζομένων στις Δ.Ο.Υ. Νομών Αχαΐας – Ηλείας – Κεφαλληνίας & Ζακύνθου:

ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΣ

 1. Τρομακτική έλλειψη προσωπικού – Οι υπηρεσίες μας είναι υποστελεχωμένες .
 2. Χαρακτηριστικά 7.612 εφοριακοί  στην ΑΑΔΕ στις 14.1.2022, πρόκειται για μείωση άνω του 35%.
 3. Κάθε χρόνο συνταξιοδοτούνται 200 – 250 εφοριακοί, οι οποίοι δεν αναπληρώνονται, αφού με τους διαγωνισμούς που γίνονται κάθε τρία με τέσσερα χρόνια έρχονται μόλις 500 εφοριακοί
 4. Ανάγκη για συνεχή επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό. Το επάγγελμα μας σχετίζεται κατεξοχήν με ιδιαίτερες πνευματικές διεργασίες και αυξημένη ανάγκη ενημέρωσης
 5. Καμία εφαρμογή (π.χ. apodeixei) δεν μπορεί να υποκαταστήσει τον άνθρωπο, αφού όλες οι αστοχίες και ατέλειες των εφαρμογών καταλήγουν σε εμάς.
 6. Επιτακτική ανάγκη για προσλήψεις

 

Δ.Ο.Υ. – ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

 1. Η συνεχής αλλαγή δομών και η δημιουργία νέων υπηρεσιών αποπροσανατολίζουν τους συναδέλφους και καλλιεργούν την αβεβαιότητα, πράγμα που είναι τελικά επιζήμιο για την ίδια την υπηρεσία και την διοίκηση, μας έχουν κουράσει.
 2. Οι συγχωνεύσεις και οργανωτικές αλλαγές με νέες δομές δεν λύνουν το πρόβλημα της υποστελέχωσης των υπηρεσιών μας, αλλά το επεκτείνουν, ούτε και οι ψηφιακές πλατφόρμες, που μπορεί να μείωσαν την δια ζώσης συναλλαγή, αλλά απλώς την μετέτρεψαν σε ψηφιακή χωρίς να την περιορίσουν.
 3. Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε τα στατιστικά από την Περιφέρεια, δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη ότι η ψηφιοποίηση των διαδικασιών είναι αναποτελεσματική όταν ακόμα μας ζητούν σε μόνιμη και καθημερινή βάση στατιστικά χειρόγραφα και δεν μας αφήνουν να δουλέψουμε.

 

ΕΛΕΚΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

 1. Είναι γεγονός ότι η έναρξη των ΕΛ.ΚΕ. στις 29/7 ήταν ένα λάθος, που αποδείχθηκε ότι το όλο εγχείρημα έγινε με μεγάλη προχειρότητα και για καθαρά επικοινωνιακού σκοπούς.
 2. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι κύτταρο του ελέγχου και φυτώριο είναι και πρέπει να είναι η Δ.Ο.Υ.  Αυτό έχει περάσει σε όλες τις αποφάσεις του συνεδρίου της ΠΟΕ-Δ.Ο.Υ και των Γενικών Συμβουλίων.
 3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ Δ.Ο.Υ: Οι Υπηρεσίες αυτές οφείλουν να αποτελούν το ‘φυτώριο’, μέσα από το οποίο θα προκύπτουν οι νέοι ελεγκτές, που θα στελεχώσουν στο μέλλον τα ΕΛ.ΚΕ. Επιπροσθέτως, καμία ‘θεματική’ Υπηρεσία δεν μπορεί να λειτουργήσει επαρκώς εάν χάσει τη σύνδεσή της με τις Δ.Ο.Υ. καθώς, όπως έχει αποδειχθεί πολλές φορές στο παρελθόν, η πλήρης αποκοπή συγκεκριμένων Υπηρεσιών από τις Δ.Ο.Υ. σε επίπεδο λειτουργίας και ανταλλαγής γνώσης, δεν οδήγησε στα βέλτιστα αποτελέσματα.
 4. Σημειώνεται ότι, το επιπλέον μισθολογικό κόστος που θα προκύψει από την υλοποίηση της συγκεκριμένης πρότασης είναι άμεσα υπολογίσιμο και αμελητέο, συγκριτικά με οφέλη που θα προκύψουν, τόσο σε επίπεδο λειτουργίας του ελεγκτικού μηχανισμού, όσο και σε επίπεδο ανατροφοδότησης των ΕΛ.ΚΕ. με εξειδικευμένο προσωπικό στο μέλλον. Δεν μπορεί να μην υπάρχει και έλεγχος στις Δ.Ο.Υ.
 5. Εγκαίρως και πάλι φέτος τον Ιούνιο πριν την προτεραιόποιηση κατευθύναμε τους ελεγκτές με υπόδειγμα για δήλωση επιφύλαξης (και για ελεγκτές ΥΕΔΔΕ, ΚΕΦΟΜΕΠ, ΚΕΜΕΠ).
 6. Κατόπιν των πολλών προβλημάτων και των παραγραφών ζητήσαμε με επιστολή μας, εκ νέου προτεραιοποίηση των παραγραφόμενων υποθέσεων και  μείωση των υποθέσεων ελέγχων ανάλογα με το πλήθος των υπηρετούντων ελεγκτών.
 7. Παράλληλα σε συνεννόηση με την Ομοσπονδία ζητήσαμε να υποβάλλουν οι ελεγκτές εκ νέου δήλωση επιφύλαξης για κάθε υπόθεση ελέγχου που τους κοινοποιείται.
 8. Σ’ αυτό το σημείο πρέπει να τονιστεί ότι έχουμε ένα νομικό πλαίσιο για τις ευθύνες των ελεγκτών, όπου με πολύ κόπο το περάσαμε και διασφαλίζει τους συναδέλφους.
 9. Προτεραιοποίηση από την αρχή τους έτους και τήρηση του αρ. 26 παρ. 2 ν. 4174/2013 του ορίου των παραγραφόμενων υποθέσεων
 10. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ: Αφού τον θέλουν πρέπει να τον πληρώσουν – ημερήσια αποζημίωση – έξοδα κίνησης – καινούργια μεταφορικά μέσα με leasing

 

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ – ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΑΑΔΕ

 1. Δεν μειώθηκε για κανέναν ο μισθός με την εφαρμογή του ειδικού μισθολογίου, όταν κάποιοι πέρσι μιλούσαν για μειώσεις. Ωστόσο ιδιαίτερα οι νέοι συνάδελφοι είδαν αύξηση, ενώ οι παλαιότεροι θα δουν αύξηση και των συντάξιμων αποδοχών.
 2. Η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και του 1% του ΤΠΔΥ από 1.1.2023 δεν καλύπτει το κόστος των αυξήσεων που υπάρχει σε όλα τα είδη.
 3. Όμως, από 1/6/2022 με το αρ. 28 ν. 4940/2022 παλέψαμε και πετύχαμε επιτέλους την μισθολογική εξέλιξη – αύξηση των κλιμακίων είτε από ωρίμανση είτε από μεταπτυχιακά-διδακτορικά κ.α. η οποία δεν συμψηφίζεται με την προσωπική διαφορά, στρέβλωση που οδηγούσε σε πραγματικές μειώσεις μισθών.
 4. Μετά την τριετία οι νέοι συνάδελφοι γίνονται πλέον έμπειροι με διαπιστωτική πράξη του προϊσταμένου της υπηρεσίας.
 5. Διόρθωση περιγραμμάτων γραμματείας μέσω ενστάσεων και πιέσεις στους εφόρους (όμως γραμματεία σε ΔΕΔ, ΚΕΦΟΜΕΠ και ΔΕΣΥΠ)
 6. Αξιολόγηση: Πετύχαμε τον καταμερισμό της στοχοθεσίας σε επίπεδο Οργανικής Μονάδας για όλες τις οργανικές μονάδες και όχι στην ατομική στοχοθεσία.
 7. Πιέζουμε για την ολοκλήρωση των μετατάξεων σε ανώτερη κατηγορία από ΥΕ σε ΔΕ που εκκρεμούν εδώ και χρόνια και οι οποίες θα είναι μια άμεση λύση για την στελέχωση των Γραμματειών όλων των Υπηρεσιών.

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ

 1. Η απόδοση της προσωπική διαφορά δεν είναι η μόνη διεκδίκηση για τους συναδέλφους που δεν την λαμβάνουν, αλλά επιπλέον οι συνάδελφοι ζητάνε την εφαρμογή του ειδικού Μισθολογίου και στο υπόλοιπο Υπ.Οικ., κάτι που αποτελεί και συνεδριακή απόφαση.
 2. Οι προσπάθειες για την απόδοση είναι συνεχής: 1.6.2022, 9.6.2022, 30.6.2022, 7.7.2022 και 1.11.22 Γίνονται συνεχείς παραστάσεις Διαμαρτίας των 3 Ομοσπονδιών στο Υπουργείο Οικονομικών.
 3. Στις 20.7.2022 εκδόθηκε Δελτίο Τύπου κατά του Υπουργού Οικονομικών για την αλαζονική και προκλητική συμπεριφορά του κυρίου Σταικούρα.
 4.  Συνεχίζουμε δυναμικά για το δίκαιο αίτημα για ίση αμοιβή στην ίδια εργασία των συναδέλφων στις κτηματικές και στο ΣΔΟΕ

ΣΔΟΕ

 1. Απαιτούμε την αναβάθμιση του ΣΔΟΕ με την επαναφορά φορολογικών αντικειμένων σε αυτό, όπως και την ελεύθερη μετακίνηση από το ΣΔΟΕ προς την ΑΑΔΕ και το αντίστροφο. Η πολιτική ηγεσία θα πρέπει άμεσα να γνωστοποιήσει το σχέδιο της για την λειτουργία του ΣΔΟΕ.

ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ

 1. Με επιστολή μας προς το σύνολο της Πολιτικής και Υπηρεσιακής Ηγεσίας του Υπ. Οικονομικών, αναδείξαμε το χρόνια προβλήματα των κτηματικών υπηρεσιών, υποστελέχωσης, έλλειψης μέσων και ψηφιοποίησης, απαρχαιωμένης νομοθεσίας, μη προκήρυξη θέσεων ευθύνης.
 2. Αναμένουμε ως Σύλλογος συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών για τα προβλήματα, αλλά και για τον νέο Οργανισμό.

 

ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΩΝ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 • Άμεση άμεση εφαρμογή του ειδικού μισθολογίου και στους συναδέλφους του Υπουργείου Οικονομικών (ΣΔΟΕ και Κτηματικές) και μέχρι την εφαρμογή του, την απόδοση της προσωπικής διαφοράς σε αυτούς.
 • Αναβαθμολόγηση συγκεκριμένων ΠΘΕ, όπου είναι προφανές ότι δεν έχουν αξιολογηθεί σωστά όπως ο υπάλληλος του ΓΕΦ, του Ταμείου και των Παρακαταθηκών, οι Γραμματείες κ.α.. Οι αλλαγές μπορεί να αφορούν ένα μικρό μέρος των συναδέλφων αλλά είναι σαφές ότι ο Εφοριακός Υπάλληλος θα πρέπει να ξεκινάει με ειδική αμοιβή στα 600 ευρώ. Επίσης θα πρέπει να τεθούν υπόψη της Διοίκησης οι εξής διεκδικήσεις:

1) Κανένας συνάδελφος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να μην παραμείνει στο περίγραμμα της Γραμματείας, εφόσον δεν το επιθυμεί.

2) Τα ταμεία στις Δ.Ο.Υ., για τα οποία η παύση λειτουργίας τους είχε ανακοινωθεί για τις 31/12/2014, θα πρέπει να δρομολογηθεί η παύση λειτουργίας τους μέχρι το τέλος του 2022.

3) Θα πρέπει να υπάρξει αίτημα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων να προχωρήσει σε εφαρμογή για δυνατότητα πραγματοποίησης των συναλλαγών του μέσω διαδικτύου, ώστε να παύσει η λειτουργία του εντός των Δ.Ο.Υ..

 • Τροποποίηση της κανονιστικής για το Bonus των Υπηρεσιών, ώστε οι στόχοι να είναι πιο ξεκάθαροι και να υπάρχει τριμηνιαία ενημέρωση των συναδέλφων σε κάθε Υπηρεσία για το τι πέτυχε η Υπηρεσία μέχρι εκείνη την στιγμή και τι υπολείπεται για την επίτευξη του στόχου.
 • Κάλυψη των ημερήσιων εξόδων, όταν οι συνάδελφοί πηγαίνουν για προληπτικούς ελέγχους είτε με την παροχή ενός εφάπαξ ποσού ή με ειδική αμοιβή.
 • Κάλυψη του συνόλου των ημερήσιων εξόδων σε τακτικούς ελέγχους που διενεργούνται στην έδρα των επιχειρήσεων ακόμα και όταν αυτά αφορούν μετακίνηση εντός νομού.
 • Κάλυψη του συνόλου των εξόδων φοίτησης στην Φορολογική Ακαδημία για το σύνολο των συναδέλφων νέων και παλιών.

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

 • Την διόρθωση της πρόβλεψης ότι για την κατάταξη του υπαλλήλου σε θέση ανωτέρου βαθμού, το αποτέλεσμα της αξιολόγησης να είναι μεγαλύτερο του 85% και την αλλαγή στο 75%, το οποίο θα συνάδει και με την κλίμακα της κανονιστικής όπου ο συνάδελφος που έχει βαθμολογία πάνω από το 75% θεωρείται πολύ επαρκής. Είναι σαφές ότι το 85% είναι αυθαίρετο και δημιουργεί σύγχυση στους συναδέλφους υπαλλήλους και τους Προϊσταμένους τους.
 • Τον καταμερισμό της στοχοθεσίας σε επίπεδο Οργανικής Μονάδας για όλες τις οργανικές μονάδες και όχι στην ατομική στοχοθεσία. Όπως έχει επισημανθεί επανειλημμένα, είμαστε αντίθετοι με τον καταμερισμό των στόχων σε ατομικό επίπεδο. Η στοχοθεσία σε Δημόσιες Αρχές, σύμφωνα και με την διεθνή βιβλιογραφία, αποτελεί ένα προβληματικό πεδίο, αφού δεν παράγουν προϊόντα αλλά εκπληρώνουν υποχρεώσεις και μάλιστα βαρύνουσας ευθύνης. Η ΑΑΔΕ δεν έχει επιτύχει ακόμη να αποτελεί έναν οργανισμό γνώσης, όπου οι διαδικασίες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση κάθε εργασίας να υπάρχουν καταγεγραμμένα ρητά και στην διάθεση κάθε συναδέλφου.
 • Να δοθεί το δικαίωμα να γίνονται ενστάσεις ανεξάρτητα από την βαθμολογία που έλαβε ο αξιολογούμενος και να συμπεριληφθεί η πρόβλεψη για αιτιολόγηση σε όλες τις βαθμίδες αξιολόγησης.

 

ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ – ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

 • Αξιοκρατικό και διαφανή τρόπο επιλογής ελεγκτών βεβαίωσης και είσπραξης, μετακίνησης μεταξύ ΠΘΕ και μεταθέσεων, που δεν θα αφήνει περιθώρια παρεμβάσεων. Η ΔΑΚΕ έχει έτοιμη την πρόταση της για τα θέματα αυτά από τον Ιούλιο του 2021. Δυστυχώς καμία άλλη παράταξη δεν προσήλθε με προτάσεις ούτε στην ομάδα εργασίας που συστάθηκε για τον σκοπό αυτό, ούτε στην σχετική συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής. Η πρόταση της ΔΑΚΕ είναι ένα μοριακό σύστημα με ένα αριθμό κριτηρίων, ώστε κάθε συνάδελφος να γνωρίζει για ποιο λόγο έγινε δεκτή ή απορρίφθηκε η αίτηση του. Επιπλέον θα πρέπει να καθιερωθεί διαδικασία δημοσιοποίησης  καταστάσεων  που θα εμφανίζουν την πληρότητα  και  τα  κενά των ΠΘΕ και των υπηρεσιών  της  ΑΑΔΕ,  έτσι ώστε  να  περιοριστεί  η αυθαίρετη  επίκληση «των υπηρεσιακών αναγκών». Συγχρόνως διεκδικούμε καθιέρωση  ανώτατου ποσοστού κάλυψης  ανά υπηρεσία, πάνω από το οποίο,  δεν θα μπορεί να τεκμηριωθεί η άρνηση  της  υπηρεσίας  σε  αιτήματα  μεταθέσεων,  μετακινήσεων  και  αποσπάσεων  των συναδέλφων. Αντίστοιχο ποσοστό προβλέπεται ήδη στις ρυθμίσεις για την κινητικότητα. Κατ’ επανάληψη οι εισηγήσεις της  υπηρεσίας είναι  αρνητικές σε  αιτήματα συναδέλφων για  μετάθεση  ή  απόσπαση, ακόμα και όταν το  ποσοστό  κάλυψης  της  υπηρεσίας  που  υπηρετούν αγγίζει το 90%. Τέλος, να ενταχθούν  το σύνολο των μεταθέσεων, αποσπάσεων και μετακινήσεων εντός του νομού στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
 • Την αλλαγή του τρόπου επιλογής Προϊσταμένων, με διαφανή και αξιοκρατικά κριτήρια και την προκήρυξη του συνόλου των θέσεων που δεν έχουν προκηρυχτεί τα τελευταία τρία χρόνια. Είναι απαραίτητο να παρίσταται μέλος της Ομοσπονδίας στις συνεντεύξεις που παίρνουν μέρος οι υποψήφιοι για θέσεις ευθύνης, ώστε να διασφαλίζεται ότι η διαδικασία γίνεται επι ίσοις όροις. Ακόμα δημοσιοποίηση των μορίων όλων των υποψηφίων και της τελικής σειράς κατάταξης με διαχωρισμό βαθμολογίας γραπτής και προφορικής εξέτασης.

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 • Την έγκριση των μετατάξεων σε ανώτερη κατηγορία από ΥΕ σε ΔΕ που εκκρεμούν εδώ και χρόνια και οι οποίες θα είναι μια άμεση λύση για την στελέχωση των Γραμματειών όλων των Υπηρεσιών.
 • Είμαστε αντίθετοι στις περαιτέρω συγχωνεύσεις που προγραμματίζονται να γίνουν. Πρέπει να υπάρξει ουσιαστικός διάλογος για το μέλλον των Υπηρεσιών μας με την Πολιτική και Υπηρεσιακή Ηγεσία.
 • Δ.Ο.Υ. με έλεγχο και δικαστικό (Α’ Τάξης) σε κάθε πρωτεύουσα νομού.
 • Διάσπαση του Τμήματος Συμμόρφωσης στις Δ.Ο.Υ. σε 2 τμήματα (Σε Τμήμα Άμεσης & Έμμεσης Φορολογίας και σε Τμήμα Ακινήτων).
 • Προτεραιοποίηση των υποθέσεων ελέγχου τον Ιανουάριο κάθε έτους.
 • Διαβίβαση στις Δ.Ο.Υ. των καταστάσεων με τις ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, τουλάχιστον δώδεκα (12)  μήνες πριν την παραγραφή τους.
 • Έκδοση των προστίμων εκπρόθεσμων δηλώσεων κεντρικά με την υποβολή της εκπρόθεσμης δήλωσης από τους φορολογούμενους.
 • Αναβάθμιση του συστήματος Εlenxis ώστε αυτό να καταστεί πιο λειτουργικό και εύχρηστο.
 • Στο Κεφάλαιο, πρέπει να καταργηθεί η ΠΟΛ 1137, αφού έχουμε επανειλημμένα επισημάνει ότι είναι αδύνατον να ελεγχτούν όλες οι δηλώσεις.
 • Ανασχεδιασμός του τρόπου διεξαγωγής των προληπτικών ελέγχων, με στόχευση σε κλάδους και επιχειρήσεις που φοροδιαφεύγουν συστηματικά και όχι στο ποσοστό της παραβατικότητας, το οποίο έχει αποδειχθεί αναποτελεσματικό.
 • Κωδικοποίηση των διαδικασιών, ξεκινώντας από τις διαδικασίες στις Δ.Ο.Υ. όπου εργάζεται η μεγάλη πλειοψηφία των συναδέλφων και έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα το φαινόμενο ίδιες εργασίες σε διαφορετικές υπηρεσίες να γίνονται με διαφορετικό τρόπο.
 • Σε κάθε νέα εγκύκλιο που εκδίδεται από την Κεντρική Υπηρεσία, να συγκεντρώνονται άμεσα (σε μια περίοδο π.χ. δέκα ημερών) τα συνήθη ερωτήματα που γίνονται από τους συναδέλφους και να στέλνονται οι απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά στους συναδέλφους.
 • Προσανατολισμός ώστε σε κάθε νέα εφαρμογή που δίνεται σε λειτουργία να δίνει την δυνατότητα να ολοκληρώνει την εργασία χωρίς την μεσολάβηση συναδέλφου, που θα εκτυπώνει τα αιτήματα και θα απαντά γραπτώς. Ψηφιοποίηση της υπηρεσίας θα πρέπει να σημαίνει ότι μειώνουμε την γραφειοκρατία όχι ότι της αλλάζουμε μορφή.
 • Διαλειτουργικότητα μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων, ώστε ο συνάδελφος να έχει πρόσβαση άμεσα και ψηφιακά σε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
 • Εφαρμογή της ψηφιακής υπογραφής σε όλα τα έγγραφα.
 • Ηλεκτρονική κοινοποίηση όλων των πράξεων και εγγράφων της Φορολογικής Διοίκησης προς στους φορολογουμένους, για το σύνολο των εγγράφων.
 • Εκκαθάριση και κοινοποίηση κεντρικά, ψηφιακά και αυτοματοποιημένα των δηλώσεων εισοδήματος, προστίμων, επιστροφών και συμψηφισμών. Ειδικά τα πρόστιμα που αποτελούν τα τελευταία χρόνια ένα διαρκές σημείο προστριβών θα πρέπει να εκδίδονται αυτόματα με την υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης και στην Δ.Ο.Υ. να προσέρχονται οι φορολογούμενοι που θα επικαλούνται λόγους για την διαγραφή τους.
 • Ηλεκτρονική έκδοση όλων των πιστοποιητικών και του αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας
 • Αύξηση του όγκου δεδομένων του ηλεκτρονικό ταχυδρομείου της Υπηρεσίας.

ΣΔΟΕ

 • Την  αναβάθμιση  του  ΣΔΟΕ  με  την  επαναφορά  φορολογικών αντικειμένων σε αυτό, όπως και την ελεύθερη μετακίνηση από το ΣΔΟΕ προς την ΑΑΔΕ και το αντίστροφο. Η πολιτική ηγεσία θα πρέπει άμεσα να γνωστοποιήσει το σχέδιο της για την λειτουργία του ΣΔΟΕ.
 • Την εκπαίδευση των συναδέλφων του ΣΔΟΕ από την Φορολογική Ακαδημία και την πρόβλεψη για κάλυψη των εξόδων των συναδέλφων που θα παρακολουθούν τα προγράμματα της.

ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ

 • Την άμεση ενίσχυση με προσωπικό των Κτηματικών Υπηρεσιών, οι οποίες αποτελούν Υπηρεσία πρώτης γραμμής για την διασφάλιση της Δημόσιας Περιουσίας αλλά και συγκέντρωσης εσόδων για το κράτος. Επιπλέον αύξηση των οργανικών θέσεων των Κτηματικών Υπηρεσιών
 • Ελεύθερη μετακίνηση των υπαλλήλων από τις Κτηματικές προς την ΑΑΔΕ και το αντίστροφο.
 • Εφοδιασμός  με αυτοκίνητα και με την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή.
 • Εκπαίδευση των συναδέλφων των Κτηματικών Υπηρεσιών από την Φορολογική Ακαδημία και την πρόβλεψη για κάλυψη των εξόδων των συναδέλφων που θα παρακολουθούν τα προγράμματα της.
 • Εκσυγχρονισμός της απαρχαιωμένης νομοθεσίας και κωδικοποίηση των διαδικασιών
 • Ανασχεδιασμός του τρόπου διεξαγωγής των ελέγχων
 • Έκδοση κοινών οδηγιών για το ύψος των προστίμων και των ΠΚΑΑΧ
 • Διαλειτουργικότητα με κοινές εφαρμογές της ΑΑΔΕ
 • Διάσπαση των Ανταλλαξίμων Κτημάτων από το Α΄ Τμήμα και δημιουργία ανεξάρτητου αυτοτελούς για το αντικείμενο αυτό.

 

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

 • Νομοθετική  πρωτοβουλία  για  την  ρύθμιση  των  δανείων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και για την διόρθωση της αδικίας των συναδέλφων που προσέφυγαν δικαστικά για την επιστροφή  των παρακρατηθεισών εισφορών υπέρ του ειδικού λογαριασμού του ΤΕΑΔΥ ώστε να τα λάβουν άμεσα.
 • Να υπάρξει λύση στο θέμα των καθαριστριών των οποίων οι συμβάσεις λήγουν το επόμενο διάστημα με νομοθετική πρωτοβουλία.