Η ΑΧΑΙΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. συμμετέχει στο συνέδριο για την πρόσθετη αξία της προσέγγισης LEADER και στις εργασίες του διακρατικού σχεδίου συνεργασίας BALKAN CHEESE στη Ρουμανία, εκπροσωπούμενη από την Γεν. Δ/τρια – Συντονίστρια CLLD/LEADER 2014-2020 κα. Ηρώ Τσιμπρή και την υπέυθυνη συνεργασιών κα. Έλενα Λαμπροπούλου.