Με προτεραιότητα στα έργα υποδομής, δίνοντας έμφαση στα οδικά δίκτυα που οδηγούν στους αναπτυξιακούς πόλους στη Δυτική Ελλάδα, συνεδριάζει τοΠεριφερειακό Συμβούλιο τη Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 15.00΄, στην Πάτρα.

Τα έργα που οδηγούν στους αναπτυξιακούς πόλους είναι μεταξύ των προτεραιοτήτων που έχει θέσει η Περιφερειακή Αρχή για το 2018.

Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι τα έργα βελτίωσης προσβασιμότητας στο δρόμο πρόσβασης προς  το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων, σημείο με έντονο τουριστικό ενδιαφέρον, καθώς και του οδικού άξονα ΠΟΥΝΤΑΣ – ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ.

Ειδικότερα, μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν, τα θέματα που αφορούν την περιοχή των Καλαβρύτων είναι:

  • Έγκριση της πρότασης ένταξης για τη χρηματοδότηση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ-ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ» Προϋπολογισμού 1.800.000€ στην ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2018.
  • Έγκριση πρότασης ένταξης για τη χρηματοδότηση του έργου «ΕΡΓΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΠΟΥΝΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ» Προϋπολογισμού 4.315.000,00 ευρώ στην ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2018.