γράφει ο Δημήτρης Σταθακόπουλος…

Η ομοιότητα με τους σημερινούς πανηγυρισμούς της κυβέρνησης είναι εμφανής και η συνέχεια γνωστή.
Του Ρούντι Ρινάλντι – Ο Δρόμος της Αριστεράς.

https://www.e-dromos.gr/makedoniko-opos-kypriako/

«Η ημέρα αυτή ανήκει εις τας ευτυχεστέρας ημέρας της ζωής μου και θα αποτελέση σταθμόν εις την ιστορίαν της Κύπρου. Εις την Ζυρίχην εθέσαμεν με τον πρωθυπουργό της Τουρκίας κ. Μεντερές τας βάσεις διά την επίλυσιν ενός εκ των δυσκολοτέρων διεθνών ζητημάτων. Εσχεδιάσαμεν λύσιν διά της οποίας αποδίδεται μετά μακραίωνα δουλείαν εις τον Κυπριακόν Λαόν η ελευθερία του. Εξ άλλου διά της ευτυχούς επιλύσεως του Κυπριακού προβλήματος αποκαθίσταται η φιλία και η συνεργασία μεταξύ Ελλάδος, Τουρκίας και Αγγλίας».

Από δηλώσεις του Κωνσταντίνου Καραμανλή στις 12/2/1958.

Την προηγούμενη μέρα, είχε υπογράψει τη συμφωνία της Ζυρίχης με τον Αντνάν Μεντερές, πρωθυπουργό της Τουρκίας

(από εκεί και η φωτο).