Η ψηφιακή ένταξη αποτελεί στόχο όλων μας αλλά και για όλους μας!