ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜΕΓΑΛΗΣ  ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΚΑΙ  ΠΑΣΧΑ  2023

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΓ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Κυριακή Βαΐων ἑσπέρας, Ὥρα 7.00:

Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου.

Μ. Δευτέρα πρωΐ, Ὥρα 7.00: Θεία Λειτουργία Προηγιασμένων.

Μ. Δευτέρα ἑσπέρας, Ὥρα 7.00: Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου.

Μ. Τρίτη πρωΐ: Ὥρα 7.00: Θεία Λειτουργία Προηγιασμένων.

Μ. Τρίτη ἑσπέρας, Ὥρα 7.00:  Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου.

Μ. Τετάρτη πρωΐ, Ὥρα 7.00: Θεία Λειτουργία Προηγιασμένων.

Μ. Τετάρτη, Ὥρα 4.00 μ.μ. : Ἱερόν Εὐχέλαιον.

Μ. Τετάρτη ἑσπέρας, Ὥρα 7.00: Ἀκολουθία τοῦ ἱεροῦ Νιπτῆρος.

Μ. Πέμπτη πρωΐ, Ὥρα 7.30: Θεία Λειτουργία.

Μ. Πέμπτη ἑσπέρας, Ὥρα 6.30:      Ἀκολουθία Ἁγίων Παθῶν.

Μ. Παρασκευή πρωΐ, Ὥρα 8.30:

                          Ἀκολουθία Μεγάλων Ὡρῶν.

                         Ἑσπερινός Ἀποκαθηλώσεως.

 Μ. Παρασκευή ἑσπέρας, Ὥρα 7.00:    Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου.

  Μ. Σάββατον πρωΐ, Ὥρα 7.30: Θεία Λειτουργία.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΑΣΧΑ

Μ. Σάββατον ἑσπέρας, Ὥρα 23.15: ἔναρξις.

         Ἀκολουθία Ἀναστάσεως, Ὥρα 12.00 νυκτ.:

         Ἀναστάσιμος Ὄρθρος καί Θ. Λειτουργία.

Κυριακή τοῦ Πάσχα ἑσπέρας, Ὥρα 6.00:

        Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ

Δευτέρα τοῦ Πάσχα, Ὥρα 7.30 π.μ.:

(Μνήμη Ἁγίου Νεομάρτυρος Δημητρίου)

     Πανηγυρική Θεία Λειτουργία εἰς Νεομ. Δημήτριον.

Τρίτη Διακαινησίμου, Ὥρα 7.30 π.μ.:

(Ἁγίων Ραφαήλ. Νικολάου καί Εἰρήνης)

     Θεία Λειτουργία εἰς Ἁγ. Παρασκευήν.

Τετάρτη & Πέμπτη Διακαινησίμου, Ὥρα 7.00 π.μ:

     Θεία Λειτουργία εἰς Νεομάρτυραν Δημήτριον.

Παρασκευή Ζωοδόχου Πηγῆς, Ὥρα 7.00 π.μ.:

    Θ. Λειτουργία εἰς Γοργοϋπήκοον (Γρηγοροῦσαν).

Σάββατον Διακαινησίμου, Ὥρα 7.00 π.μ.:

Θ. Λειτουργία εἰς Ἅγιον Βασίλειον.