Την Κυριακή 7 Ιουνίου θα τελεστεί πανηγυρική θ. Λειτουργία μετ’ αρτοκλασίας και Εσπερινού της γονυκλισίας. Ώρα έναρξης 7.30 π.μ.

Την Δευτέρα 8 Ιουνίου και ώρα 7.30 π.μ. θ. Λειτουργία.
όσοι θέλετε να συμμετέχετε στην αρτοκλασία επικοινωνήστε με την Ιερά Μονή.