Ημερίδα ενημέρωσης για την ασθένεια της ελιάς διοργανώνει το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΙΝ.Α.Δ.Ε.) στο πλαίσιο της δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ- ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» (ΕΠΑνΕΚ) για το έργο «Καινοτόμες τεχνολογίες προστασίας των φυτών από παθογόνα καραντίνας της οικογένειας Xanthomonadaceae με χρήση εργαλείων Οπτοακουστικής Τεχνολογίας και Μοριακής Βιολογίας» ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: INNOVA – PROTECT.  Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2022 και ώρα  18:00, στο Ξενοδοχείο ΤΖΑΚΙ  (Διγενή Ακρίτα 13, Πάτρα)  

Στο έργο συμμετέχουν τρείς εκπαιδευτικοί/ ερευνητικοί οργανισμοί και τέσσερις ιδιωτικοί φορείς με σκοπό την άμεση και αξιόπιστη διάγνωση φυτοπαθογόνων στελεχών της οικογένειας Xanthomonadaceae. Η οικογένεια αυτή περιλαμβάνει κυρίως μικροοργανισμούς που σχετίζονται με ασθένειες αδροβακτηριώσεων των φυτών. Στους μικροοργανισμούς καραντίνας ανήκει και το φυτοπαθογόνο βακτήριο Xylella fastidiosa (Xf)  που απειλεί την καλλιέργεια της ελιάς και άλλων καλλιεργούμενων ειδών και καλλωπιστικών φυτών. Με βάση τη σημαντικότητα του φυσικού πλούτου της χώρας και ειδικότερα της ελαιοκαλλιέργειας για την ελληνική κοινωνία και οικονομία, κρίνεται επιτακτική η ανάγκη διαρκούς ενημέρωσης για την αποτροπή εισόδου των παραπάνω οργανισμών καραντίνας στη χώρα, και αποφυγή της μετάδοσης και εξάπλωσής τους σε νέες αμόλυντες περιοχές.

Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας και ΓΓ του ΙΝΑΔΕ Φωκίων Ζαΐμης και ο Πρόεδρος του ΕΑΠ, Ιωάννης Καλαβρουζιώτης.