Γράφει ο Μητροπολίτης πρ. Καλαβρύτων ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

«Θέλουμε να αγιάσουμε και δεν μας αφήνουν…», λέγει η σοφή λαϊκή παροιμία! Κι’ εμείς θέλουμε να ησυχάσουμε και να κοιτάξουμε την καλλιέργεια και την σωτηρία της ψυχής μας, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΦΗΝΟΥΝ!

Διάφορα επώνυμα πρόσωπα, ήτοι Πολιτικοί, Πανεπιστημιακοί, Δημοσιο-γράφοι, Εκπρόσωποι των Κομμάτων κλπ., με τις πράξεις των, με τα λόγια των και με τις δηλώσεις των προδίδουν την αμώμητον πίστιν μας και παρά ταύτα ……παραμένουν ανενόχλητοι!

Τελευταίο ολίσθημα είναι αυτό του Πανεπιστημιακού Καθηγητού ιατρού κ. Γκίκα Μαγιορκίνη, ο οποίος, προκειμένου να ευχηθή για την εορτή της Παναγίας μας, «με μια προκλητική για τον Χριστιανισμό ανάρτησή του», όπως σημειώνει η εφημερίδα ΜΑΚΕΛΕΙΟ, «…ανήρτησε φωτογραφία με ένα αγαλματάκι του Βούδα, έχοντας την αίσθηση πως δεν τον αγγίζει τίποτα!», επέλεξε δε την «παραμονή της Παναγίας να μοιραστεί έναν Βούδα – για να τονίσει προφανώς πως δεν πιστεύει-» στο Θεό! Και η Εφημερίδα ΜΑΚΕΛΕΙΟ συμπληρώνει: «Αγαλματάκι φαλλού σου χρειάζεται, Γκίκα» (βλ. φ. της 18ης.08.2022, σελ. 8). Ο Χριστός, λοιπόν, τώρα πιά ευρίσκεται υπό διωγμόν στο λίκνο της Ορθοδοξίας!

Παρά ταύτα οι Εκκλησιαστικοί άνδρες σήμερα «μεριμνούν και τυρβάζουν περί πολλά», λησμονούν δε ότι «ενός εστί χρεία», όπως είπεν ο Κύριος προς την Μάρθαν, την αδελφήν του Λαζάρου! (Λουκ. κεφ. ι΄, 41). Οι Εκκλησιαστικοί Ταγοί, δυστυχώς, ασχολούνται με την επιβολήν του δαιμονι-κής εμπνεύσεως, συγχρόνως δε και δολοφονικού, Εμβολίου Covid-19, με την διαφήμιση της μάσκας κλπ., με την μετατροπή των Ναών σε Κέντρα Εμβολιασμού ….και ΜΟΝΟΝ ΜΕ ΑΥΤΑ!

Την ίδια ώρα ενώ το όνομα του Κυρίου βλασφημείται, οι ιεροί Ναοί βεβη-λώνονται, οι ΛΟΑΤΚΙ μεγαλύνονται…και ο Διάβολος χορεύει…..!!!

Η κατάστασις αυτή, λοιπόν, διεγείρει την συνείδησίν μας και μας εξαναγκάζει να υψώσουμε φωνή διαμαρτυρίας! Δηλαδή για μια ακόμη φορά να πάρουμε το όπλο μας και να ρίψουμε μερικές βολές στον αέρα, μήπως και ξυπνήσουν οι αρμόδιοι!

Επειδή, όμως, στην παραπάνω φωτογραφία μας βλέπετε με ένα όπλο στο χέρι, ας μη νομίσετε, ότι ανήκουμε στους ένοπλους, οι οποίοι πλεονάζουν πλέον στην εποχή μας! Η φωτογραφία είναι από την αναπαράστασιν της μεγάλης Μάχης του Μεγάλου Σπηλαίου κατά του Ιμπραήμ Πασά, η οποία εγένετο την 24ην Ιουνίου 1827. Η αναπαράστασις επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο στην ιστορική Ιερά Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου. Από αυτήν, λοιπόν, την τελετή προέρχεται και η παραπάνω φωτογραφία! Εμείς, ως ταπεινός εργάτης του Ευαγγελίου, είμεθα ωπλισμένος με τά όπλα του Ευαγγελίου, πειθαρχούντες στα κελεύσματα του Αγίου Αποστόλου Παύλου προς τους χριστιανούς της Εφέσου: «Ένδύσασθε τὴν πανοπλίαν τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸ δύνασθαι ὑμᾶς στῆναι πρὸς τὰς μεθοδείας τοῦ διαβόλου· ὅτι οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἡ πάλη πρὸς αἷμα καὶ σάρκα, ἀλλὰ πρὸς τὰς ἀρχάς, πρὸς τὰς ἐξουσίας, πρὸς τοὺς κοσμοκράτορας τοῦ [a]σκότους τούτου, πρὸς τὰ πνευματικὰ τῆς πονηρίας ἐν τοῖς ἐπουρανίοις. διὰ τοῦτο ἀναλάβετε τὴν πανοπλίαν τοῦ Θεοῦ, ἵνα δυνηθῆτε ἀντιστῆναι ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ πονηρᾷ καὶ ἅπαντα κατεργασάμενοι στῆναι» (Εφεσ. κεφ. στ΄, 11-13). «Θέλουμε, λοιπόν, να αγιάσουμε και δεν μας αφήνουν…», γι’ αυτό και ξαναπαίρνουμε τα όπλα μας και ξαναρχίζουμε να ρίχνουμε ντουφεκιές στον αέρα! Εάν, λοιπόν, κάποιους τούς κτυπήσουν και τους τραυματίσουν οι σφαίρες μας ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗΝ!

ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕ ΤΟΝ κ. ΚΥΡΙΑΚΟΝ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΝ

Ας έλθουμε, λοιπόν, εις ένα ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΝ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΝ! Πρόκειται δι’ ένα ολίσθημα του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Κυριάκου Πιερρακάκη, το οποίον δεν μπορεί να περάση απαρατήρητον! Ο κ. Υπουργός, εμμέσως πλην σαφώς, βροντοφώναξε δημοσίως, ότι «Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΨΕΜΑ»! Από το Βήμα της Βουλής των Ελλήνων «εξέφρασε τον θαυμασμό του για τον περιβόητο Γιούβαλ Χαράρι… Για την ιστορία να πούμε, ότι ο Γιούβαλ Χαράρι είναι ο άνθρωπος, ο οποίος είπε πως Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΨΕΜΑ, ενώ χαρακτήρισε μάλιστα την ιστορία Του “fake news” (βλ. ΜΑΚΕΛΕΙΟ, 29.07.2022). Αλλά και η αγωνιστική Εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ» (29.07.2022 τ. ΝΕΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ, σελ. 2) με μεγάλα γράμματα έγραψε:

 Ο Υπουργός….. Κ. Πιερρακά-κης δηλώνει θαυμαστής του Γιούβαλ Χαράρι, που λέει ότι «ο Χριστός είναι ένα ψέμα»!

Τι θα γίνει, λοιπόν, με ένα Υπουργόν, ο οποίος υβρίζει τον Σωτήρα του Κόσμου, τον Χριστόν, τον δε Χριστιανισμόν ως Θρησκείαν χαρακτηρίζει ως ένα fake news, δηλ. ως ένα ψεύτικο νέο; Στην Ελλάδα του 21ου αιώνος έχουμε μια Κυβέρνηση αθέων και μάγων; Δεν υπάρχει Πρωθυπουργός; Δεν υπάρχει Υπουργείο Θρησκευμάτων; Δεν υπάρχει Εισαγγελεύς; Δεν υπάρχει Εκκλησιαστική Διοίκησις; Μπορεί ένα επίσημο πρόσωπο να προβαίνη σε μια τέτοια προδοσία και να παραμένη ατιμώρητο;

Αίσχος, κύριε Υπουργέ! Ντροπή σας! Είσθε απαράδεκτος; Υβρίζετε, προπηλακίζετε και ταπεινώνετε τα δέκα εκατομμύρια (10.000.000) των Ορθοδόξων Ελλήνων Πολιτών, οι οποίοι λατρεύουν τον Σωτήρα του κόσμου, τον Χριστό! Εάν ο Χριστός είναι ένα ψέμα, τότε όλοι εμείς ευρισκόμεθα στην πλάνη και Σεις είσθε ο έξυπνος; ! Ή μήπως είσθε ένας εξυπνάκιας;

Θέλοντας να διασταυρώσω την ως άνω πληροφορίαν επχείρησα να επικοινωνήσω μαζί Σας με δύο e-mails, ήτοι την 9ην και την 13ην τρ. μηνός. Ιδού τι Σας έγραφα:

ΑΓΑΠΗΤΕ ΜΟΙ κ. ΥΠΟΥΡΓΕ,

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝΟΧΛΗΣΙΣ ΕΙΝΑΙ Η ΔΕΥΤΕΡΑ!

ΣΑΣ ΕΡΩΤΩ: ΟΝΤΩΣ ΕΧΕΤΕ ΔΙΑΨΕΥΣΕΙ ΤΑ ΠΕΡΙ ΕΠΑΙΝΟΥ ΤΟΥ κ. ΧΑΡΑΡΙ;

ΕΑΝ ΝΑΙ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΜΟΥ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΌΝ ΤΗΣ,

ΕΑΝ ΟΧΙ, ΤΟΤΕ, ΔΥΣΤΥΧΩΣ, ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΩ ΕΝΑ ΠΟΛΥ ΚΑΥΣΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΔΙ ΥΜΑΣ.

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ, ΔΩΣΤΕ ΜΟΥ ΜΙΑΝ ΑΠΑΝΤΗΣΙΝ.

ΖΗΤΩ ΣΥΓΓΩΜΗΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΧΛΗΣΙΝ

+ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ πρ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ, 13.08.2022

Πλήν όμως «ουκ ην φωνή και ουκ ην ακρόασις! (Παροιμ. 26, 4). Ώστε, λοιπόν, διερωτώμαι: Μήπως χάσατε τα λογικά σας; Μήπως τρελλαθήκατε; Μήπως πρέπει να κλεισθήτε σε κάποιο τρελλοκομείο; Θα ημπορούσα να σας ερωτήσω, παραφράζοντας τα λόγια του Αποστόλου Παύλου: «Τις υμάς εβάσκανεν;», ώ, ανόητε Πιερρακάκη;» (Γαλάτ. γ΄, 1).

Ως επιβεβαίωση της ανησυχίας μου και ως δώρον εξ Ουρανού προς με ήλθε ένα δημοσίευμα της Εφημερίδος ΜΑΚΕΛΕΙΟ (βλ. φ. της 13ης.08.2022), το οποίον συγχρόνως περιέχει και μία αποκαλυπτική φωτογραφία από την Βουλήν των Ελλήνων! Τα στοιχεία ταύτα, ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΜΙΑ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑ, Σας ενοχοποιούν! Αποδεικνύουν, ότι ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΕΙΣ ΤΟΝ ΣΩΤΗΡΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΚΑΘ’ ΟΣΟΝ, ΟΤΑΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ από τη θέση τους μέσα στην Βουλή υψώνουν τα τρία δάκτυλα της δεξιάς χειρός και ορκίζονται, Υμείς, και δύο άλλα πρόσωπα, αντιθέτως, ΔΕΝ ΥΨΩΝΕΤΕ ΤΟ ΧΕΡΙ ΣΑΣ ΔΙΑ ΝΑ ΔΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΝ ΟΡΚΟΝ! Άρα ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΕΙΣ ΤΟΝ ΣΩΤΗΡΑ ΧΡΙΣΤΟΝ! ΕΙΣΘΕ ΕΝΑΣ ΑΘΕΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ! Ιδού και η απόδειξις:

Ενεργών κατά συνείδησιν, κατήγγειλα την βλασφημίαν Σας προς την Ιεράν Σύνοδον και αναμένω τις σχετικές ενέργειές Της προς σωφρονισμόν σας. Επιστεγάζων το παρόν «τυφέκισμα» σας καλώ εις μετάνοιαν! Με μίαν νεωτέραν δήλωσίν σας να ζητήσετε συγγνώμην από τον Ελληνικόν Λαόν. Και να τρέξετε σε έναν ιερέα-πνευματικόν, γιά να εξομολογηθήτε τις αμαρτίες σας. Αλλοιώς θα έχετε την κατάραν του Θεού, αφού με την ασεβε-στάτην δήλωσίν Σας έχετε βγεί πλέον από την αγκάλην του Θεού! Δυστυχώς Σας έχει κυριεύσει ο Διάβολος! Στη συνέχεια παραθέτω την Διαμαρτυρίαν μου προς την Ιεράν Συνοδον της Εκκλησίας της Ελλάδος. Σας εύχομαι ΚΑΛΗΝ ΜΕΤΑΝΟΙΑΝ!

+ Ο Μητροπολίτης πρ. Καλαβρύτων ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

Αίγιον, 22 Αυγούστου 2022

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΙΣ:Προς επικύρωσιν των ανωτέρω λυπηρών διαπιστώσεων, ότι δηλ. Κύριε Πιερρακάκη τελικώς είσθε ένας ΑΘΕΟΣ άνθρωπος, ήλθεν η ευχετήριος κάρτα σας για την εορτή της Υπεραγίας Θεοτόκου, της 15ης Αυγούστου, όπου δεν αναφέρετε καθόλου το όνομα της Παναγίας μας, και το σχετικό καυστικό σχόλιο του Καθηγητού κ. Βαθιώτη, το οποίον δημο- σιεύθηκε στην Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ της 20ής λήγ. Μηνός! Είχαμε ολοκληρώσει τίς ανωτέρω σημειώσεις μας, όταν ήλθε στα χέρια μας το κείμενο του κ. Βαθιώτη. Το εθεωρήσαμε ως δώρον εξ Ουρανού! Είσθε, λοιπόν, ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΣ! Είσθε ένας ΑΘΕΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ!

Ιδού τώρα το σχόλιο του Καθηγητού κ. Κ. Βαθιώτη, στο άρθρο με τίτλο: «ΚΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ, Διχαστικοί Δεσποτάδες άντε Γειά!»

«Προφανώς, η ανέπνευστη ανάρτηση του Υπουργού Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυρ. Πιερρακάκη με την πληκτική και προπάντων χριστιανικά άχρωμη, άοσμη και άγευστη ευχή «Καλό Δεκαπενταύγουστο. Ευχές για υγεία και ευτυχία!», η οποία συνοδεύθηκε από μια καρικατούρα καμπαναριού χωρίς Σταυρό, ήταν, κατά την γλωσσική και θεολογική θεώρηση του Μητροπολίτη, άμεμπτη!». Όταν όμως Υπουργοί και Μ…. μιλούν την ίδια γλώσσα, τότε αυτή θα πρέπει να ελέγχεται μέσα από τα γυαλιά του ανάποδου κόσμου». (Πηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ 20.08.2022, σελ. 9)

Καλάβρυτα, 1η Αυγούστου 2022

Προς τήν Διαρκή Ιεράν Σύνοδον

Της Εκκλησίας της Ελλάδος

Ιω. Γενναδίου, 14

115 21 ΑΘΗΝΑΣ

Μακαριώτατε Άγιε Πρόεδρε,

Σεβασμιώτατοι εν Χριστώ Αδελφοί,

Η αρχιερατική μου καρδία καθημερινώς πληγώνεται από τας εκδηλώσεις ασεβείας μερικών επωνύμων Δημοσίων Προσώπων, διά των οποίων βλασφημείται το Όνομα του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού!

Τελευταίον περιστατικόν είναι η συμπεριφορά του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβερνήσεως κ. Κυριάκου Πιερρακάκη, ο οποίος επήνεσε και εξήρε τας άκρως βλασφήμους δηλώσεις κάποιου ασεβεστάτου αλλοδαπού, του περιβόητου Γιούβαλ Χαράρι, ο οποίος είπεν, ότι «ο Χριστός είναι ένα μεγάλο ψέμα» και μάλιστα εχαρακτήρισε «όλη την ιστορία Του ως fake news»!!!! (βλ. Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ της 29ης Ιουλίου, σελ. 1η και 2α ).

Αι βλάσφημοι αύται Δηλώσεις είδον το φως της δημοσιότητος και μάλιστα με ένα εξαιρετικά εντυπωσιακόν τρόπον τόσον εις τον Ημερήσιον Τύπον, όσον και εις το Διαδίκτυον! Ιδού μία εξ αυτών εις την ιστοσελίδα ProNews της 30ης .07.2022:

«Υπουργός Κ. Πιερρακάκης: Δηλώνει θαυμαστής του Γιούβαλ Χαράρι, που λέει ότι «ο Χριστός είναι ένα ψέμα»!


Διερωτώμαι και Σας ερωτώ: Το Σύνταγμα της Ελλάδος ορίζει, ότι επίση-μος θρησκεία του Κράτους είναι η Ανατολική Ορθόδοξος Εκκλησία, η Οποία «γνωρίζει κεφαλήν της τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν»! Πως, λοιπόν, ένας Υπουργός της Ελληνικής Κυβερνήσεως δύναται να υβρίζη τον Ιησούν Χριστόν και να εκφράζη τον θαυμασμόν του διά τον υβριστήν του Χριστού μας ΧΑΡΆΡΙ, ο οποίος μεγαλοφώνως κραυγάζει, ότι «ο Χριστός είναι ένα ψέμα»;

Ιδού και η σχετική διάταξις του ισχύοντος Συντάγματος των Ελλήνων:

‘Αρθρο 3: (Σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας)

1. Eπικρατούσα θρησκεία στην Eλλάδα είναι η θρησκεία της Aνατολικής Oρθόδοξης Eκκλησίας του Xριστού. H Oρθόδοξη Eκκλησία της Eλλάδας, που γνωρίζει κεφαλή της τον Kύριο ημών Iησού Xριστό, υπάρχει αναπόσπαστα ενωμένη δογματικά με τη Mεγάλη Eκκλησία της Kωνσταντινούπολης και με κάθε άλλη ομόδοξη Eκκλησία του Xριστού τηρεί απαρασάλευτα, όπως εκείνες, τους ιερούς αποστολικούς και συνοδικούς κανόνες και τις ιερές παραδόσεις. Eίναι αυτοκέφαλη, διοικείται από την Iερά Σύνοδο των εν ενεργεία Aρχιερέων και από τη Διαρκή Iερά Σύνοδο που προέρχεται από αυτή και συγκροτείται όπως ορίζει ο Kαταστατικός Xάρτης της Eκκλησίας, με τήρηση των διατάξεων του Πατριαρχικού Tόμου της κθ΄ (29) Iουνίου 1850 και της Συνοδικής Πράξης της 4ης Σεπτεμβρίου 1928.

Μακαριώτατε Άγιε Πρόεδρε,

Σεβασμιώτατοι εν Χριστώ Αδελφοί,

Δεν θα πρέπει να αντιδράσετε κατά τρόπον ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΝ, ώστε ο υβριστής του Κυρίου μας να ΑΠΟΚΕΦΑΛΙΣΘΗ από της θέσεως του Υπουργού της Κυβερνήσεως Μητσοτάκη; Δεν θα πρέπει να ΑΦΟΡΙΣΕΤΕ αμέσως αυτόν τον ΒΛΑΣΦΗΜΟΝ Υπουργόν; Δεν θα πρέπει να ικανοποιήσετε τα πλήθη των ευσεβών και Ορθοδόξων Χριστιανών, οι οφθαλμοί των οποίων δακρύζουν, η δε καρδία των θλίβεται έως θανάτου διά την εξύβρισιν του Νυμφίου της ψυχής μας; Δεν θα πρέπει να ξυπνήσετε την Ελληνικήν Δικαιοσύνην από τον λήθαρ-γον, εις τον οποίον έχει περιέλθει; Οι ‘Ελληνες Δικασταί, μαζί δε με αυτούς, δυστυχώς, και η Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, η Κυρία Κατερίνα Σακελ-λαροπούλου, ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ αγωνίζονται διά την αποφυλάκισιν κάποιου ευρέως γνωστού Ηθοποιού, ο οποίος έχει καταδικασθή εις δωδεκαετή φυλάκισιν διά παραπτώματα ανηθίκου συμπεριφοράς;

Μακαριώτατε Άγιε Πρόεδρε,

Σεβασμιώτατοι εν Χριστώ Αδελφοί,

Εάν δεν διαμαρτυρηθήτε Υμείς, ΟΥΔΕΙΣ ΕΤΕΡΟΣ δύναται να Σας αντικαταστήση! Είσθε η ΚΕΦΑΛΗ της Εκκλησίας! Είσθε το «άλας της γης»! «Υμείς εστέ το άλας της γης* εάν δε το άλας μωρανθή εν τίνι αλισθήσεται; Εις ουδέν ισχύει έτι ει μη βληθήναι έξω και καταπατείσθαι υπό των ανθρώπων», λέγει το αψευδές στόμα του Κυρίου μας! (Ματθ. Κεφ.5,13).

Αναμένομεν, λοιπόν, ΑΜΕΣΩΣ την Υμετέραν ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΝ αντίδρασιν!

Επί δε τούτοις διατελούμεν

Ελάχιστος εν Χριστώ Αδελφός

+ Ο πρώην ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ:

«Καινά δαιμόνια εις την Δικαιοσύνην»!

Βλ. Χαρ. Β. Κατσιβαρδά, Δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω.

(Εφημερίδα ΜΑΚΕΛΕΙΟ, 1.08.2022, σελ. 3)