Ο Δήμος Καλαβρύτων, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Καλαβρύτων στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Καλαβρύτων μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα για ενήλικες:

Α/ΑΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ
1.Διαδικτυακή προβολή και διαχείριση επιχείρησης τουριστικών υπηρεσιών                25
2.Αγγλικά στον Τουρισμό                25
3.Αθλητισμός και διατροφή                25
4.Εναλλακτικές μορφές τουρισμού θρησκευτικός, πολιτιστικός τουρισμός                12
5.Βιολογικά προϊόντα: Παραγωγή – πιστοποίηση – διάθεση                25
6.Τοπική ιστορία                25
  1.   Θεατρολογία       25
  2.   Επαγγελματική ενεργοποίηση ανέργων γυναικών       25
  3.   Αγροτική Επιχειρηματικότητα-Marketing Αγροτικών Προϊόντων       25
  4. Χρηματοδοτικά προγράμματα σε ισχύ για αγροτικές δραστηριότητες       10
  5. Εθελοντισμός και κοινωνική δράση       25

12.Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα- e-επιχειρείν         25

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου που στεγάζεται στην Πρώην Μαθητική Εστία Καλαβρύτων και στο τηλέφωνο: 2692022276
Email: [email protected]

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας