ΕΓΓΡΑΦΕΣ Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΟΙ εγγραφές στο Δημοτικό Σχολείογιατο σχολικό έτος 2023-2024 θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2023 και ώρες 13:30 έως 14:00

Επισημαίνεται ότιτη σχολικήχρονιά2023-2024 στηνΑ’ Τάξητου
Δημοτικού Σχολείου θαφοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν από
1-1-2017 έως και 31-12-2017.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
1. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείαςτου Παιδιού ή προσκόμιση άλλουστοιχείου,στο οποίο
αποδεικνύεται ότιέγιναντα προβλεπόμενα εμβόλια
2. ΤοΑτομικόΔελτίοΥγείαςΜαθητή
3. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.
4. Για τους αλλοδαπούς μαθητές απαιτείται Πιστοποιητικό Γέννησης ή Ληξιαρχική Πράξη
Γέννησης (ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΑ)

Η ΔΥΕΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΤΣΟΥΡΟΥΤΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ