ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Γενική Συνέλευση του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαβρύτων,
που συγκλήθηκε την 9.3.2023, αποφάσισε την συνέχιση της αποχής
των μελών του από τα καθήκοντά τους έως και την Παρασκευή
17.3.2023, με αιτήματα : 1) Την ίδρυση Υποκαταστήματος
Κτηματολογικού Γραφείου στα Καλάβρυτα, σε συνδυασμό με την πλήρη
επαναλειτουργία του Υποθηκοφυλακείου Καλαβρύτων, 2) Την
επίσπευση των διαδικασιών για την εγκριθείσα επισκευή του
Δικαστικού Μεγάρου και 3) Την χορήγηση επαρκούς πίστωσης από το Υπουργείο Δικαιοσύνης για την κανονική λειτουργία της κεντρικής
θέρμανσης του μεγάρου.
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΔΕΙΩΝ : Ως η προηγούμενη απόφαση της Γ.Σ.
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος Ανδρέας Οικονόμου
Η Γεν. Γραμματέας Μαρία Σταυροπούλου