Συνεδρίασε σήμερα την 30η του μηνός Αυγούστου του έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30μ., το Δημοτικό Συμβούλιο, στο δημοτικό πέτρινο κτίριο, στην κεντρική πλατεία (πλατεία Πετιμεζαίων) των Καλαβρύτων

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Περί τροποποίησης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου οικον. έτους 2022.

2. Περί έκφρασης γνώμης για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο: «Συγκρότημα Παραγωγής Ετοίμου Σκυροδέματος της «ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ», στη θέση «΄Ανω Λαγκάδι Σειρών», Δ.Ε. Αροανίας Δήμου Καλαβρύτων, Π.Ε. Αχαΐας ΠΔΕ/ΑΔΠΔΕΙ (ΠΕΤ 2206787729)».

3. Περί της από 19-08-2022 αίτησης -55- κατοίκων της Κοινότητας ΄Ανω Λουσών για εκτέλεση έργου τσιμεντόστρωσης του δρόμου από ΄Αγιο Νικόλαο (Διασταύρωση προς Χιονοδρομικό) μέχρι την πρώτη κατοικία του οικισμού ΄Ανω Λουσών και ομοίου αιτήματος – θετικής γνώμης του Προέδρου της Κοινότητας ΄Ανω Λουσών, για τον ίδιο δρόμο.

4. Περί αξιοποίησης της υδρευτικής γεώτρησης Κοινότητας Κάτω Λουσών Δήμου Καλαβρύτων.

5. Περί του από 21-07-2022 εγγράφου αιτήματος Προέδρων Κοινοτήτων Δ.Ε. Κλειτορίας και Δ.Ε. Παΐων και κατοίκων-αγροτών αυτών, σχετικά με την άρδευση της Κοιλάδας του Λάδωνα περιοχής Δήμου Καλαβρύτων.

6. Περί συμμετοχής του Δήμου Καλαβρύτων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.Θ.), μέσω του περιπτέρου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

7. Περί αιτήματος του Εκπολιτιστικού Συλλόγου «ΤΟ ΓΚΕΡΠΕΣΙ» Κοινότητας Προφήτη Ηλία, για επιχορήγηση του από το Δήμο, για την υλοποίηση προγραμματισμένων πολιτιστικών εκδηλώσεων.

8. Περί του από 22/7/2022 εγγράφου αιτήματος του Προέδρου της Κοινότητας Αγριδίου Δ.Ε. Αροανίας Δήμου Καλαβρύτων σχετικά με την κατασκευή του Μνημείου Πεσόντων.