ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ.

Προς την

  • Α.Σ.Π.Ε. (Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος) Πλ. Ελευθερίας 22-105 53 Αθήνα.
  • Πολυτεκνικές Οργανώσεις και Συλλόγους της Ελλάδος.
  • Μέλη του Συλλόγου μας.
  • Πίνακας Αποδεκτών.

Θέμα: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής 

           και Αντιπροσώπων μας στην ΑΣΠΕ για τα έτη 2023-2026.

Σας γνωρίζουμε τη σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου που προήλθε από τις αρχαιρεσίες της 01 Μαρτίου 2023 και συγκροτήθηκε σε σώμα στις 01 Μαρτίου 2023, καθώς και της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των Αντιπροσώπων μας στην ΑΣΠΕ.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1) Ερμείδης                           Χαρίλαος              Πρόεδρος

2) Μαντάς                             Δημήτριος             Αντιπρόεδρος

3) Καλογερόπουλος             Βασίλειος              Γεν. Γραμματέας

4) Στέργιος                           Ιωάννης                Αναπ. Γεν.Γραμματέας

5) Τζουμάκας                       Χαράλαμπος         Ταμίας

6) Κατσίκας                          Παρασκευάς         Υπεύθυνος αντιπροσώπων

7) Γκράμμης                         Ανδρέας               Δημόσιες σχέσεις 

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1) Τζελέπης                          Νίκος

2) Ρουμελιώτης                    Γεώργιος

3) Καραμπούλη                    Χαρά

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

(Α.Σ.Π.Ε.)

1) Ερμείδης                          Χαρίλαος 

2) Καλογερόπουλος             Βασίλειος                   

3) Σουλελές                          Παναγιώτης

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

            Ο Πρόεδρος                                                       Ο Γεν. Γραμματέας

     Χαρίλαος Ηλία Ερμείδης                                   Βασίλειος Καλογερόπουλος