Ομόφωνη ήταν σήμερα η απόφαση της επιτροπής του Υπουργείου για το Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος, στο Υπουργείο Πολιτισμού. Ανακοινώθηκε η επίσημη αναγνώρισή του, παρουσία του Δημάρχου Καλαβρύτων κ Αθανάσιου Παπαδόπουλου, και του εκπροσώπου του Μουσείου, κ Σάββα Καζάνη, (Αρχαιολόγου- Μουσειολόγου)
Η τελική όμως απόφαση της επιτροπής του Υπουργείου Πολιτισμού, και το ειδικό σήμα για το Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος, θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες, στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, στο ΦΕΚ.

φωτο - elenitranaka.blogspot.com

Θεσμικό πλαίσιο και στόχοι της Αναγνώρισης Μουσείων..

Το 2002 θεσπίσθηκε για πρώτη φορά, με ενιαίο και συστηματικό τρόπο, ένα πλέγμα ρυθμίσεων που αφορούν στην ίδρυση και λειτουργία του συνόλου των μουσείων της επικράτειας, κρατικών και μη (άρθρο 45 του Ν. 3028/2002). Σε εφαρμογή των σχετικών προβλέψεων και σύμφωνα με το διεθνές παράδειγμα της μουσειακής θεωρίας και πράξης, θεσμοθετήθηκε το 2011 σύστημα Αναγνώρισης των Ελληνικών Μουσείων, το οποίο αποσκοπεί στη βελτίωση των υποδομών και των παρεχομένων υπηρεσιών και συνδέεται άρρηκτα με την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και τη χάραξη της κρατικής μουσειακής πολιτικής (Υ.Α. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΝΕΠΟΚ/Δ/93783/1682).

Κατά την αναγνώριση αποτυπώνεται, εξετάζεται και αξιολογείται η συμμόρφωση του μουσείου ως προς το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο, τα διεθνή πρότυπα και την επιστημονική δεοντολογία. Εξετάζεται το νομικό και ιδιοκτησιακό καθεστώς, η οργανωσιακή δομή και η στελέχωση του μουσείου, η οικονομική του βιωσιμότητα, οι κτηριακές υποδομές και η ασφάλεια, ζητήματα συγκρότησης, τεκμηρίωσης, διαχείρισης και συντήρησης των συλλογών, η ερμηνευτική πολιτική και τέλος οι δραστηριότητες του μουσείου και οι υπηρεσίες που αυτό παρέχει προς το κοινό.

Μέσα από τη συμπλήρωση αναλυτικών εντύπων, αλλά και την επιτόπια αυτοψία, πραγματοποιείται μια «ακτινογραφία» του συνόλου των λειτουργιών του μουσειακού οργανισμού. Σε όσα μουσεία πληρούν τις προδιαγραφές, απονέμεται ο τίτλος του «Αναγνωρισμένου από το κράτος Μουσείου».

www.culture.gr