Την πρώτη της συνεδρίαση στο νέο Δημαρχείο έκανε σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαβρύτων Και τα μέλη της δεν παρέλειψαν να βγάλουν την σχετική φωτογραφία στα νέα έδρανα της αίθουσας του δημοτικού συμβουλίου, εκφράζοντας την ικανοποίηση τους για τον χώρο.

Η συνεδρίαση ήταν ειδική με τo παρακάτω μόνο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Περί έγκρισης οικονομικών καταστάσεως χρήσης 2021 του Δήμου Καλαβρύτων
( Ισολογισμός – Απολογισμός – Αποτελέσματα Χρήσεως).

https://youtu.be/_e2PytubMdk