Συνεχίζουν την αποχή από τα καθήκοντά τους τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαβρύτων μέχρι και την Παρασκευή 24 Μαρτίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η   

      Η  Γενική  Συνέλευση  του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαβρύτων,  που συγκλήθηκε την 16.3.2023,  αποφάσισε την συνέχιση της αποχής  των μελών του  από τα καθήκοντά τους  έως  και  την  Παρασκευή  24.3.2023,  με  αίτημα την ίδρυση  Υποκαταστήματος   Κτηματολογικού Γραφείου στα Καλάβρυτα και την πλήρη επαναλειτουργία του Υποθηκοφυλακείου  Καλαβρύτων. 

              ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΔΕΙΩΝ Όπως  οι προηγούμενες αποφάσεις της Γ.Σ.                                                                     

                                  Για το Δ.Σ. 

              Ο Πρόεδρος                                               Η Γεν.  Γραμματέας

        Ανδρέας Οικονόμου                                        Μαρία  Σταυροπούλου