Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η   

     Η  Γενική  Συνέλευση  του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαβρύτων,  που συγκλήθηκε την 23.2.2023  αποφάσισε την συνέχιση της αποχής  των δικηγόρων μελών του   έως  και  την  Παρασκευή  10.3.2023  από  όλες  τις    δίκες  ενώπιον  όλων των Πολιτικών,  Ποινικών και Διοικητικών Δικαστηρίων,  για τους εξής λόγους : 

  1. Για    την  μη    ίδρυση  Υποκαταστήματος   Κτηματολογικού 

Γραφείου στα Καλάβρυτα  και τη συνεχιζόμενη, παρά τις επανειλημμένες διαμαρτυρίες του, υπολειτουργία  του Υποθηκοφυλακείου – Αρχειοφυλακείου Καλαβρύτων.  Η Γενική Συνέλευση καλεί την πολιτεία και ιδίως το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τον αρμόδιο Υφυπουργό να καταθέσει άμεσα τροπολογία  στη Βουλή  με την προσθήκη  στο  άρθρο 15 παρ. 2ζ  του Ν. 4512/2018  της  πρόβλεψης σύστασης  Υποκαταστήματος  του Κτηματολογικού Γραφείου Δυτ. Ελλάδος στα Καλάβρυτα.  Το  αίτημα αυτό είναι περισσότερο επίκαιρο από ποτέ μετά την εκδοθείσα την 16/2/2023  απόφαση του Συμβουλίου της  Επικρατείας  που κάνει δεκτή σχετική αίτηση του Συλλόγου  και ακυρώνει την απόφαση του Δ.Σ. του Ελληνικού Κτηματολογίου περί κατάργησης  του Υποθηκοφυλακείου Καλαβρύτων και μεταφοράς της αρμοδιότητάς του στο  Υποκατάστημα Αιγιαλείας Αιγίου του Κτηματολογικού Γραφείου Δυτ. Ελλάδος.  

  1. Για      την   συνεχιζόμενη   μη    λειτουργία    της    κεντρικής    

θέρμανσης   του  Δικαστικού Μεγάρου ,  λόγω ελλείψεως επαρκούς πίστωσης για την προμήθεια πετρελαίου αλλά και μη εκδήλωσης ενδιαφέροντος από υποψήφιους προμηθευτές λόγω της μη εξόφλησης οφειλής του προηγουμένου έτους. 

     Η Γενική Συνέλευση εκφράζει την ικανοποίησή της για την από 20/02/2023 απόφαση του ΤΑΧΔΙΚ, με την οποία εγκρίθηκε στο σύνολό της η δαπάνη αποκατάστασης των ζημιών του δικαστικού μεγάρου Καλαβρύτων και δεσμεύτηκε  το αντίστοιχο ποσό για την εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών και δηλώνει ότι αναμένει την ταχεία δρομολόγηση των προβλεπόμενων διαδικασιών για την εκτέλεσή τους.      

      Με στόχο την επίλυση  των παραπάνω προβλημάτων αποφασίστηκε  

η ευρεία δημοσιοποίησή τους  στα Μ.Μ.Ε. και  η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων του Συλλόγου, με προσωπικές παραστάσεις  του Δ.Σ. και των μελών του στα αρμόδια Υπουργεία και  Υπηρεσίες.          

    ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΔΕΙΩΝ :  Ως η προηγούμενη απόφαση της Γ.Σ.                                                                   

                                   Για το Δ.Σ. 

   Ο Πρόεδρος                                               Η Γεν.  Γραμματέας

        Ανδρέας Οικονόμου                                        Μαρία  Σταυροπούλου