Η Γενική Συνέλευση του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαβρύτων κατέληξε στην απόφαση να συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις.

Την απόφαση να συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις και κατά τη διάρκεια της νέας, τρέχουσας εβδομάδας πήρε η Γενική Συνέλευση του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαβρύτων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η Γενική Συνέλευση του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαβρύτων,
που συγκλήθηκε εκτάκτως την 31.3.2023, αποφάσισε την συνέχιση των
κινητοποιήσεων του Συλλόγου και την αποχή των μελών του από τα καθήκοντά τους έως και την Παρασκευή 7.4.2023, και καλεί για
μία ακόμη φορά το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τον αρμόδιο Υφυπουργό να ενεργήσει τα δέοντα για την ίδρυση
Υποκαταστήματος του Κτηματολογικού Γραφείου Δυτ. Ελλάδος στα Καλάβρυτα και τη Διοίκηση του Ελληνικού Κτηματολογίου
μεριμνήσει για την πλήρη επαναλειτουργία του Υποθηκοφυλακείου
Καλαβρύτων.
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΔΕΙΩΝ : Όπως οι προηγούμενες αποφάσεις της Γ.Σ.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Ανδρέας Οικονόμου

Η Γεν. Γραμματέας Μαρία Σταυροπούλου