Συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Μουσείου Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος, στη Βιβλιοθήκη του σχολικού συγκροτήματος «Ευσέβιος Κηπουργός» στις 16 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.30 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Περί του Προσωπικού του Δ.Μ.Κ.Ο.
2. Περί της έκδοσης επετειακού αφιερωματικού εντύπου με θέμα «Το Ολοκαύτωμα των Καλαβρύτων στην τέχνη».
3. Περί της υποβολής αιτήματος για την ανάληψη υποχρέωσης, που αφορά την πραγματοποίηση της δαπάνης εργασίες πυρασφάλειας-πυροπροστασίας στο υπόγειο χώρο του κτηρίου του Δ.Μ.Κ.Ο
4. Περί της υποβολής αιτήματος για την ανάληψη υποχρέωσης, που αφορά την πραγματοποίηση της δαπάνης “ παροχή λογιστικών – φοροτεχνικών – εργατικών υπηρεσιών ” (Κ.Α. προϋπολογισμού 2018 : Κ.Α. 00-6117
5. Περί της έγκρισης δαπανών του Δ.Μ.Κ.Ο. οικονομικού έτους 2018
6. Διάφορα

Την ίδια μέρα και ώρα 18.00 σε ειδική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Μουσείου Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος, που θα πραγματοποιηθεί στη Βιβλιοθήκη του σχολικού συγκροτήματος «Ευσέβιος Κηπουργός» στις 16 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00 με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης: Περί ψήφισης του προϋπολογισμού του Δ.Μ.Κ.Ο οικονομικού έτους 2019.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Χρίστος Φωτεινόπουλος