Σας προσκαλούμε σε 10η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 29η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00, που θα γίνει στο δημοτικό πέτρινο κτίριο, στην κεντρική πλατεία (πλατεία Πετιμεζαίων) των Καλαβρύτων, με φυσική παρουσία και δια τηλεδιάσκεψης, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/09-07-2022 «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ και β΄ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.) 429/12.03.2020 και της Εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. αριθμ. 375 Α.Π.:39167/2-6-2022 και τα διαλαμβανόμενα στο με αριθ. πρωτ. 46731/13-07-2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Περί καθορισμού χώρου και ημερομηνίας για τη διεξαγωγή συνεδρίασης για τον απολογισμό πεπραγμένων της δημοτικής αρχής.

2. Περί λήψης μέτρων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια και εγκαταστάσεις που ανήκουν ή χρησιμοποιούνται από το Δήμο. (KYA Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/68315/502 – ΦΕΚ 3424/τ.B/02.07.2022).

3. Περί τροποποίησης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου οικον. έτους 2022.

4. Περί των τελών καθαριότητας, φωτισμού και δημοτικού φόρου των ηλεκτροδοτούμενων χώρων Δήμου Καλαβρύτων για το έτος 2023.

5. Περί επιβολής τελών ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης έτους 2023.

6. Περί επιβολής τελών χρήσης βυτιοφόρου μεταφοράς αστικών λυμάτων, έτους 2023.

7. Περί επιβολής τελών και δικαιωμάτων νεκροταφείων έτους 2023.

8. Περί επιβολής τελών πεζοδρομίων – πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2023.

9. Περί του συντελεστή Τ.Α.Π έτους 2023.

10. Περί επιβολής τελών Σφαγείων για το έτος 2023.

11. Περί επιβολής του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων Κέντρων Διασκέδασης, Εστιατορίων και συναφών καταστημάτων και επιβολής του τέλους παρεπιδημούντων για το έτος 2023.

12. Περί επιβολής τελών Εμποροπανηγύρεων, έτους 2023.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΑΣΙΩΤΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
– κ. ΔΗΜΑΡΧΟ, παρακαλούμενο να παραστεί στη συνεδρίαση.
– κ. κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Καλαβρύτων, προσκαλούμενους να παραστούν στη συνεδρίαση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
1. Στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους που αποστέλλεται η Πρόσκληση όπως προβλέπεται, για να λάβουν γνώση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, θα ακολουθήσει έγκαιρη αποστολή της εισήγησης αυτών και των προτάσεων που καλούνται να ψηφίσουν, καθώς επίσης και e-mail, με οδηγίες που πρέπει να ακολουθήσουν για την συμμετοχή τους στην διεξαγωγή της 10ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαβρύτων στις 29-9-2022, ώρα: 18.00, με φυσική παρουσία και δια τηλεδιάσκεψης, όπως αναφέρεται ανωτέρω.
2. Οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι, που δεν έχουν την δυνατότητα συμμετοχής τους στην διεξαγωγή της 10ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαβρύτων με φυσική παρουσία και δια τηλεδιάσκεψης, μπορούν να αποστείλουν την ψήφο τους για το κάθε θέμα, προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Θ. Νασιώτη, με μήνυμα κιν. τηλεφωνίας στον αριθμό 6973030086, είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), στη Διεύθυνση: lakisnasiotis@gmail.com ή prekoytis@1363.syzefxis.gov.gr (γραφείο Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου).
3. Στους κ. κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Καλαβρύτων που αποστέλλεται η Πρόσκληση όπως προβλέπεται, για να λάβουν γνώση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
4. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται και στην ιστοσελίδα του Δήμου μας: kalavrita.gr