ΠPOΓPAMMA EΠIΣKEΨHΣ ΠPOEΔPOY ΠAΣOK KINHMA AΛΛAΓHΣ NIKOY ANΔPOYΛAKH ΣTA KAΛABPYTA
ΠEMΠTH 06.04.2023
11.00 Π.M. ΔHMOΣ KAΛABPYTΩN, ΣYNANTHΣH ME TON ΔHMAPXO K. ΘANAΣH ΠAΠAΔOΠOYΛO
11.30 Π.M. EΠIΣKEΨH ΣTON TOΠO EKTEΛEΣHΣ, ΛOΦOΣ KAΠH
11.45 Π.M. EΠIΣKEΨH ΣTON ΣYNETAIPIΣMO KAΛABPYTΩN ΣYNANTHΣH ΣTA ΓPAΦEIA THΣ ENΩΣHΣ ME TO ΔΣ THΣ ENΩΣHΣ.
12.30 M.M. ΣYNANTHΣH ? ΣYZHTHΣH ME ΣTEΛEXH (ΦIΛOI KAI MEΛH ΠAΣOK) ΣTHN?KAΦETEPIA? Fifty
ΔHMHTPHΣ KATΣIKOΠOYΛOΣ YΠOΨHΦIOΣ BOYΛEYTHΣ ΠAΣOK AXAIAΣ