Σας προσκαλούμε, σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του ν. 3852/2010 «Καλλικράτης», που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα την 25η του μηνός Απριλίου του έτους 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30 π.μ. με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

Περί της μεγάλης και επικίνδυνης κατολίσθησης που συνέβη στις 19-04-2019 και είναι σε εξέλιξη, στο δρόμο προς Κάτω Ζαχλωρού και των μέτρων που πρέπει να ληφθούν για την άμεση αντιμετώπισή της και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας από και προς την Κάτω Ζαχλωρού.

Η συνεδρίαση αυτή έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα γιατί πρέπει να συζητηθεί το μεγάλο πρόβλημα της πρόσφατης επικίνδυνης κατολίσθησης στο δρόμο προς Κάτω Ζαχλωρού και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις καθώς και επείγει να ορισθούν εκπρόσωποι του Δήμου μας στο ΦΟΣΔΑ και να εγκριθεί το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης, μετά την υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου.

ipografi proedrou kont