Ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ ὁ Εὐστράτιος Λεονταρίτης, Συνταξιούχος Ἐφημέριος τῆς ἐνορίας Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Καστάνιτσας Κυνουρίας.

 Ὁ Ἱερεύς Εὐστράτιος Λεονταρίτης, τοῦ Παναγιώτου καί τῆς Αἰκατερίνης, ἐγεννήθη εἰς Καστάνιτσαν Κυνουρίας τήν 6ην Ἰουνίου 1936.    Ἧτο ἀπόφοιτος τοῦ Εἰδικῆς Σχολῆς Ἱερατικῆς Μορφώσεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαντινείας καί Κυνουρίας. Τήν 12ην Νοεμβρίου 1961 ἐνυμφεύθη τήν Σταματίνα Π. Πέτρου μεθ’ ἧς ἀπέκτησαν δύο τέκνα. Πρό τῆς χειροτονίας του ἠργάσθη ὡς ἱεροψάλτης καί γεωργός.

 Ἐχειροτονήθη ὑπό τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Μαντινείας καί Κυνουρίας κυροῦ Θεοκλήτου Β΄ Διάκονος τήν 11ην Δεκεμβρίου 1981 εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Τριπόλεως καί Πρεσβύτερος τήν ἑπομένην ἡμέραν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Δημητρίου Τριπόλεως. Ἔλαβεν τό ὀφφίκιον τοῦ Οἰκονόμου ὑπό τοῦ Μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κυροῦ Χριστοδούλου τήν 23ην Δεκεμβρίου 2005. Ἀπό τῆς χειροτονίας του ἕως τῆς συνταξιοδοτήσεώς του τήν 1ην Ἰουλίου 2008 διηκόνησε ὡς τακτικός ἐφημέριος τῆς ἐνορίας Καστανίτσης Κυνουρίας.

Ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία τοῦ μεταστάντος θά ψαλῇ  τήν Κυριακή 22 Μαΐου 2022 καί ὥραν 1:00 μ.μ., εἰς τόν Ἱερό Ναό Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Καστάνιτσας Κυνουρίας.