Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου των εν Αθήναις Κερτεζιτών προσκαλεί τους απανταχού Κερτεζίτες και φίλους αυτών στην εκδήλωση για την ετήσια κοπή πίτας στα ιδιόκτητα γραφεία του συλλόγου μας, Αριστοτέλους 4, Αθήνα, 10432, 6ος Όροφος την Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 12:00 Π.Μ.

Η παρουσίας σας θα μας δώσει χαρά και δύναμη για την συνέχεια των εκδηλώσεων του συλλόγου μας.