Άμεση αποκατάσταση βλάβης αγωγού ύδρευσης από το συνεργείο του Δήμου στην Ράχη Κλειτορίας.