ΟΡΙΣΤΙΚΗ Η ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ !
Όπως μας ενημερώνει ο συμπατριώτης μας Γρηγόρης Κοκκότης από την Τουρλάδα.
“Ένα θέμα που μας ταλάνιζε χρόνια, έλαβε τέλος οριστικά μετά την παρέμβαση που ζητήσαμε από την Ανεξάρτητη Αρχή του Συνήγορου του Πολίτη.
Στην παρούσα ανάρτηση θα δείτε ένα μέρος από την αλληλογραφία που επραγματοποιείτο, καθώς και τις καταστάσεις με τα ποσά που διεγράφησαν ή είναι προς επιστροφήν ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.
Και για να δρέψουμε τις δάφνες μας ως η μικρή Τουρλάδα για τις ενέργειες που κάναμε, γνωρίζουμε στους φίλους μας της Κλειτορίας, της Λυκούριας, των Κρινοφύτων και της Γλάστρας, ότι και οι δικές τους οφειλές έλαβαν αίσιο τέλος, όπως φαίνεται στις καταστάσεις.”