Ο αντιδήμαρχος Κλειτορίας κ Σωτήρης Δουκλιάς, που συμμετείχε στη συνάντηση, μαζί με υπηρεσιακούς παράγοντες του Τμήματος Ακίνητης Περιουσίας και τον νομικό σύμβουλο του δήμου, ανέφερε ότι ο δήμος Καλαβρύτων στηρίζει απόλυτα την σύνταξη και ολοκλήρωση του κτηματολογίου, που θα συνεισφέρει στην ανάπτυξη του τόπου. Όπως σημείωσε, η μη ολοκλήρωση του Κτηματολογίου μέχρι σήμερα εξακολουθεί να δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία της αυτοδιοίκησης, αλλά του συνόλου της οικονομικής δραστηριότητας της περιοχής, γεγονός που αποβαίνει εις βάρος των πολιτών. Επίσης, δεσμεύτηκε ότι ο δήμος θα συμβάλει με όλες του τις δυνάμεις στην ενημέρωση των πολιτών και στην ολοκλήρωση της καταγραφής μέσω των υπηρεσιών του.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου και τα οφέλη που προκύπτουν από την ολοκλήρωσή του, καθώς μέσω του κτηματολογίου, οριστικοποιούνται όλες οι ιδιοκτησίες των ακινήτων δημόσιες, δημοτικές και ιδιωτικές, που αφορούν, οικόπεδα, αγροτεμάχια βοσκότοπους κλπ. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η περιουσία, τόσο του δήμου Καλαβρύτων, όσο και των ιδιωτών, και δημιουργούνται ασφαλείς όροι για την περαιτέρω αξιοποίηση της γης.

  • “Τα χρονικά περιθώρια είναι πλέον μικρά θα πρέπει όλοι να τρέξουν να προλάβουν διότι είναι πιθανό να επιβληθούν Πρόστιμα”

ενημέρωσης για το κτηματολόγιο