Εργασίες για τον καθαρισμό ρεμάτων, χειμάρρων και ποταμών με μηχάνημα της περιφέρειας.. Έργα διευθέτησης στη κοίτη στο Κλειτόριο ποταμό (Ξεροπόταμος) και το ποτάμι του αναδασμού που είναι παράλληλα του περιφερειακού στη Κλειτορία, καθώς και καθαρισμό του δρόμου στη Παναγία στο χαλίκι προς Βάλτο και Μάζι.

Ξεχείλισαν ο Κλειτόριος ποταμός (Ξηροπόταμος) και ο Αροάνιος στην Κλειτορία,από της έντονες και συνεχείς βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών στον Δ.Ε Κλειτορίας, και προκάλεσαν πολλά προβλήματα σε καλλιέργειες στο κάμπο Κρινοφύτων, Λυκούρια και Παγκράτι.

Οι άμεσες ενέργειες της Δ.Ε Κλειτορίας μετά της πρόσφατες πλημμύρες κινητοποίησαν την Περιφέρεια Αχαΐας. Αποφάσισαν να συνδράμουν άμεσα και να βοηθήσουν τον Δήμο, από την στιγμή που αυτός δεν διαθέτει το ανάλογο μηχάνημα για τον καθαρισμό των ποταμών.

Η Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας, στο καθαρισμού των ποταμών μετά της πρόσφατες πλημμύρες στη Δ.Ε Κλειτορίσς στο Κλειτόριο ποταμό (Ξεροπόταμος) παράλληλα του περιφερειακού στη Κλειτορία.

Προγραμματισμός από την Περιφέρεια.

Νέα αρμοδιότητα έφερε ο «Κλεισθένης» στις Περιφέρειες, νέα μεγάλη ευθύνη που αφορά τον καθαρισμό ρεμάτων, για δράσεις προστασίας από τις πλημμύρες, που θα διασφαλίζουν την ομαλή ροή των υδάτων και την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων. Άμεσα, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, προετοιμάστηκε, σχεδίασε το Πρόγραμμά της και προωθεί τις αποφάσεις για χρηματοδότηση.

Σύμφωνα με το Άρθρο 224 του Ν.4555/2018 η αρμοδιότητα καθαρισμού ρεμάτων ανήκει πλέον στην οικεία Περιφέρεια, επομένως απαιτούνται εκτεταμένες δράσεις διατήρησης των υδατορεμάτων(μικρότερων και μεγαλυτέρων) σε κατάσταση καλής λειτουργίας. «Με ευθύνη, προχωρήσαμε στην Εκτελεστική Επιτροπή, σε απόφαση ένταξης έργων για να εκτελεστούν εργασίες που αφορούν τον καθαρισμό και διαμόρφωση των κοιτών και πρανών των ποταμών και χειμάρρων στις ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και την Ηλείας, λειτουργώντας προληπτικά», ανέφερε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας.

Στην Αχαΐα περισσότεροι από 37 ποταμοί και χείμαρροι με τους παραποτάμους τους να ξεπερνούν τα 165 χλμ.

Ο καθαρισμός θα γίνει από προσχώσεις, βλάστηση, μπαζώματα και απορρίμματα των ποταμών και χειμάρρων, ενώ θα γίνει επιπλέον συντήρηση και αποκατάσταση υφισταμένων αντιπλημμυρικών έργων.