Νέες παρεμβάσεις στο κέντρο της Κλειτορίας πραγματοποιούνται από πρόγραμμα Leader της «Αχαΐα – Αναπτυξιακή ΑΕ» καθώς επίσης και δημοτικούς πόρους.

ΚΤΙΡΙΑ

Στο κέντρο της Κλειτορίας πραγματοποιούνται από πρόγραμμα Leader της «Αχαΐα – Αναπτυξιακή ΑΕ» και κόστος 20.000 ή 30.000 ευρώ από το δημοτικό ταμείο, μία ακόμα ιδιαίτερη εργολαβία, θα κλείσει το ευρύ έργο της ανάπλασης της Κλειτορίας.

Πρόκειται για τις αλλαγές στις προσόψεις 15 ή 18 κτιρίων, ώστε να επιτευχθεί η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Πρόκειται για παλιά ιδιωτικά και κοινοτικά πέτρινα οικήματα, παρατημένα από τον πόλεμο, που τώρα θ’ αναδειχθούν, αφού θα γίνει ειδική επεξεργασία του υλικού που διαθέτουν εξωτερικά.

Ξεκίνησαν οι εργασίες στα πλαίσια του έργου: «Ανάδειξη όψεων χαρακτηριστικών παραδοσιακών κτιρίων κέντρου οικισμού Κοινότητας Κλειτορίας», εντός της περιοχής που ορίζεται : από οικία Λατάνη έως διασταύρωση Νεκροταφείου και από οικία Μπόμπα Δ. εώς κτίριο Μαρώση (πρώην Εφορεία) στην Κοινότητα Κλειτορίας Δημοτικής Ενότητας Κλειτορίας

Στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου ο Δήμος Καλαβρύτων προσκάλεσε σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 8328/6-11-2019 πρόσκληση, κάθε ενδιαφερόμενο ιδιοκτήτη εντός των προαναφερθέντων ορίων, να εκδηλώσει ενδιαφέρον για την συμμετοχή του στο έργο αυτό.

Το έργο περιλαμβάνει αμμοβολή των όψεων (αφαίρεση τυχών παλιών επιχρισμάτων) αποκάλυψη της πέτρινης κατασκευής και επιμελημένο αρμολόγημα αυτής. Σκοπός των εργασιών είναι η αισθητική αναβάθμιση της περιοχής με την ανάδειξη του παραδοσιακού χαρακτήρα της αλλά και την ντόπια τεχνοτροπία κατασκευής λιθοδομών που στις περισσότερες περιπτώσεις χρονολογούνται περίπου ένα αιώνα.

Παράλληλα και με αφορμή την αμμοβολή των όψεων θα δοθεί η ευκαιρία για μακροσκοπικό έλεγχο στατικής επάρκειας των κατασκευών. Η δαπάνη των εργασιών θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου.

Οι εργασίες θα διαρκέσουν περίπου 13 ημέρες; (4 με 5 ημέρες περιμετρικά της πλατείας και 7 με 8 ημέρες στα υπόλοιπα κτήρια).

Ζητάμε την κατανόηση των κατοίκων και των ιδιοκτητών καταστημάτων για τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν κατά τη εκτέλεση του έργου (σκόνη, ηχορύπανση κ.λ.π.) πιστεύοντας ότι το αποτέλεσμα θα μας δικαιώσει όλους.