ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ

Μετά τις εκλογές που έλαβαν χώρα συγκροτήθηκε σε σώμα το Δ.Σ. του Κυνηγετικού Συλλόγου Κλειτορίας το οποίο απαρτίζεται από τούς κάτωθι:
1. Μηλιτσοπουλος Δημήτριος(ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
2. Μπράβος Παναγιώτης (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)
3. Κοτσιάς Σωτήριος (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ)
4. Καραμπούλης Ανδρέας (ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ)
5. Γαζετας Σπυρίδων (ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ) και
6. Σερέτης Παναγιώτης (ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ).
7. Γεωργακόπουλος Γεώργιος του Θεοδώρου αναλαμβάνει χρέη (ΤΑΜΊΑ)
8.  Κουφός Δημήτριος του Αρίστείδη ορίζεται ως (ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ).