Συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης του Κυνηγετικού Συλλόγου Κλειτορίας 

Ο κυνηγετικός Σύλλογος Κλειτορίας καλεί τα μέλη του σε ετήσια γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Απριλίου 2023 ημέρα Κυριακή και ώρα 11 π.μ στο γραφείο του κυνηγετικού συλλόγου με τα εξής θέματα:

  • Έγκριση απολογισμού 2022
  • Έγκριση προύπολογισμού 2023
  • Έγκριση έκτακτης εισφοράς Γ΄ΚΟΠ…..
  • Έγκριση έκτακτης εισφοράς κυνηγετικού συλλόγου Κλειτορίας, για τη πρόσληψη εποχιακού γραμματέα.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 7/5/2023 την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μηλιτσόπουλος Δημήτριος