Εργασίες συντήρησης στο κτήριο του εργοταξίου Κλειτορίας

Ένα συνεργείο πραγματοποιεί εργασίες αντιμετώπισης υγρασίας του μπετόν, επισκευή της μόνωσης, σε σημεία της στέγης, από τα συνεργεία του Δήμου.