«Βελτίωση βατότητας δρόμου  στην περιοχή Σκαρπέικα Καλύβια»