Ανάπλαση Κλειτορίας – Η ταλαιπωρία είναι προσωρινή, τα έργα παντοτινά

Σκοπός του είναι, η λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση των πεζοδρομίων, η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, η αναβάθμιση της εικόνας του δημόσιου χώρου της πόλης, η ασφαλής διέλευση και η βελτίωση του δικτύου κίνησης των πεζών με πρόνοια για τα Άτομα με Αναπηρία.

Θα γίνει αντικατάσταση των παλαιών αλλά και κατεστραμμένων υλικών επίστρωσης των πεζοδρομίων με νέους ομοιόμορφους τσιμεντοκυβόλιθους. Η επιλογή του υλικού και του σχεδίου επίστρωσης είναι τέτοια ώστε να είναι συμβατή με το ύφος της υπάρχουσας πλακόστρωσης

Με την υλοποίηση του έργου αναμένεται η ενίσχυση και τόνωση της εμπορικής δραστηριότητας των καταστημάτων κατά μήκος της οδού που θα γίνει η παρέμβαση αλλά και στην ευρύτερη περιοχή αυτής

Εργασίες ανακατασκευής υπαρχόντων πεζοδρομίων, οριζοντιογραφικές αλλαγές, με κατάλληλες επεκτάσεις πεζοδρομίων τοπικά για την χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης

Συγκεκριμένα, όσον αφορά στις νέες επιφάνειες πεζοδρομίων, που θα αντικαταστήσουν υφιστάμενες επιφάνειες ασφάλτου, θα είναι σε επαφή με τα υφιστάμενα πεζοδρόμια, αποτελώντας ουσιαστικά επεκτάσεις των πεζοδρομίων αυτών.

Η επιφάνεια του καταστρώματος των χώρων στάθμευσης θα έχει την ίδια στάθμη με το υφιστάμενο κατάστρωμα κυκλοφορίας.

Ο φωτισμός προβλέπεται με φωτιστικά τύπου LED, όμοια με τα υπάρχοντα φωτιστικά

Οι σχετικές εργασίες συνεχίζονται θα γίνονται τμηματικά και ανά φάση στον συγκεκριμένο οδικό άξονα, αυτό σημαίνει πως θα γίνονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τον οχημάτων από τον περιφερειακό δρόμο

Ο αντιδήμαρχος κ. Σωτήρης Δουκλιάς ανέφερε όσο είναι σε εξέλιξη τα έργα δεν θα υπάρχουν θέσεις στάθμευσης, και χρειάζεται υπομονή από τους πολίτες μέχρι να ολοκληρωθούν τα έργα της ανάπλασης, η ταλαιπωρία είναι προσωρινή, τα έργα παντοτινά…