Κοινοβουλευτική αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κατέθεσαν οι βουλευτές Αχαΐας ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Σία Αναγνωστοπούλου και Κώστας Μάρκου σχετικά με το υπόμνημα των διοικητικών υπαλλήλων του Πανεπιστημίου Πατρών του τμήματος Γεωπονίας στην Αμαλιάδα που καταργήθηκε, μέσω του οποίου ζητούν σχετική διάταξη που να προβλέπει την δυνατότητα μετάταξης ή απόσπασης σε υπηρεσίες του Δημοσίου, κοντινές στον τόπο κατοικίας τους.

Σύμφωνα με το υπόμνημα, μετά την κατάργηση του Τμήματος Γεωπονίας και την συγχώνευσή του με άλλα Τμήματα, ιδρύθηκε από 1/9/2022 νέο Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πατρών με έδρα το Μεσολόγγι, δυνάμει του ΠΔ 52/7-7-2022 (ΦΕΚ τΑ 131/7-7-2022) κι οι διοικητικοί υπάλληλοι επέτρεψαν αυτοδικαίως στις διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου στην Πάτρα, καθώς δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη ως άνω ΠΔ.

Το προσωπικό του τμήματος Γεωπονίας στην Αμαλιάδα που καταργήθηκε ζητά σχετική διάταξη που να προβλέπει την δυνατότητα μετάταξης ή απόσπασής του σε υπηρεσίες του Δημοσίου, κοντινές στον τόπο κατοικίας τους. Τούτο είναι δίκαιο και έχει ουσιαστικά χαρακτηριστεί έτσι από το άρθρο 5 παρ 4 το Ν. 4957/22 (ΦΕΚ 141/22 τΑ) που ορίζει ότι σε ανάλογες περιπτώσεις στο υπό έκδοση ΠΔ κατάργησης θα προβλέπεται ρύθμιση για την κατανομή του διοικητικού προσωπικού σε φορείς του Δημοσίου τομέα.

Η Κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο οφείλουν να μεριμνήσουν για τη δυνατότητα μετάταξης ή απόσπασης των συγκεκριμένων υπαλλήλων καθώς η μετεγκατάστασή τους στην Πάτρα καθίσταται αδύνατη λόγω σοβαρών οικογενειακών, οικονομικών και κοινωνικών λόγων. 

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων 

Αναφορά 

Για την κα Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων 

Θέμα: «Έκδοση ρυθμιστικής διάταξης». 

Οι βουλευτές Αχαΐας, Σία Αναγνωστοπούλου και Κώστας Μάρκου καταθέτουν ως  αναφορά το υπόμνημα των διοικητικών υπαλλήλων του Πανεπιστημίου Πατρών του  τμήματος Γεωπονίας στην Αμαλιάδα που καταργήθηκε, μέσω του οποίου ζητούν σχετική  διάταξη που να προβλέπει την δυνατότητα μετάταξης ή απόσπασης σε υπηρεσίες του  Δημοσίου, κοντινές στον τόπο κατοικίας τους. 

Σύμφωνα με το υπόμνημα, μετά την κατάργησή του Τμήματος Γεωπονίας και την  συγχώνευσή του με άλλα Τμήματα, ιδρύθηκε από 1/9/2022 νέο Τμήμα Γεωπονίας του  Πανεπιστημίου Πατρών με έδρα το Μεσολόγγι, δυνάμει του ΠΔ 52/7-7-2022 (ΦΕΚ τΑ  131/7-7-2022) κι οι διοικητικοί υπάλληλοι επέτρεψαν αυτοδικαίως στις διοικητικές  υπηρεσίες του Πανεπιστημίου στην Πάτρα, καθώς δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη ως άνω  ΠΔ. 

Η μετεγκατάστασή τους στην Πάτρα είναι αδύνατη, καθώς οι μισθοί τους δεν επαρκούν  για ενοικίαση οικίας και κάλυψης βασικών βιοποριστικών αναγκών των οικογενειών τους.  Επίσης, η καθημερινή μετακίνησή τους στην Πάτρα είναι άκρως δυσχερής, γιατί πέραν  της σοβαρότατης οικονομικής δαπάνης που προκαλείται από το κόστος της διάνυσης 180  χλμ. καθημερινώς, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τους εν δυνάμει υπαρκτούς  κινδύνους ατυχήματος σε έναν επικίνδυνο και υπό κατασκευή δρόμο. 

Το προσωπικό του τμήματος Γεωπονίας στην Αμαλιάδα που καταργήθηκε ζητά σχετική  διάταξη που να προβλέπει την δυνατότητα μετάταξης ή απόσπασης σε υπηρεσίες του  Δημοσίου, κοντινές στον τόπο κατοικίας τους, διοικητικό. Τούτο είναι δίκαιο και έχει  ουσιαστικά χαρακτηριστεί έτσι από το άρθρο 5 παρ 4 το Ν. 4957/22 (ΦΕΚ 141/22 τΑ) που 

προβλέπει ότι σε ανάλογες περιπτώσεις στο υπό έκδοση ΠΔ κατάργησης θα προβλέπεται  ρύθμιση για την κατανομή του διοικητικού προσωπικού σε φορείς του Δημοσίου τομέα. 

Επισυνάπτεται η σχετική επιστολή. 

Παρακαλούμε για την άμεση εξέταση της Αναφοράς μετά του υπομνήματος, για την  απάντηση και την ενημέρωσή μας σχετικά με τις ενέργειές σας. 

Αθήνα, 29.09.2022 

Οι καταθέτοντες βουλευτές 

Αναγνωστοπούλου Αθανασία [Σία] 

Μάρκου Κώστας