Κοινοβουλευτική αναφορά προς τον Υπουργό Υγείας καταθέτουν οι βουλευτές Αχαΐας ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Σία Αναγνωστοπούλου και  Κώστας Μάρκου σχετικά με την ανακοίνωση – καταγγελία της Τριμελούς Επιτροπής της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αχαΐας(Ε.Ι.Ν.Α) του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών για την περικοπή του ύψους των δεδουλευμένων εφημεριών των γιατρών του Νοσοκομείου εδώ και πάνω από ένα χρόνο και ζητούν να δοθεί λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση – καταγγελία, η εταιρεία που έχει αναλάβει την εκκαθάριση-υπολογισμό των εφημεριών (προβλεπόμενες βάσει βαθμίδας και υπερβάσεις) για τους ιατρούς του ΠΓΝΠ έχει αλλάξει από τον 6ο του 2021. Έχει μάλιστα επιλεγεί -μεταξύ κι άλλων νοσοκομείων πανελλαδικά – με κεντρική ανάθεση από το Υπουργείο Υγείας. Το ΠΓΝΠ είναι το μοναδικό νοσοκομείο στην Αχαΐα που έχει αναλάβει η εταιρία και το μοναδικό που παρατηρούνται σοβαρά προβλήματα στην εκκαθάριση και αποπληρωμή των εφημεριών. Το λογισμικό πρόγραμμα της εταιρείας αυθαίρετα επιλέγει τις πρώτες ημερολογιακά εφημερίες του μήνα του εκάστοτε ιατρού για την αποζημίωση, μη λαμβάνοντας υπόψη τις προβλεπόμενες από το νόμο εφημερίες. 

Όλοι σχεδόν οι ιατροί από όλες τις κλινικές του νοσοκομείου, με βάση αυτή τη δημιουργική λογιστική, βλέπουν εδώ και πάνω από ένα χρόνο, το ποσό των δεδουλευμένων τακτικών εφημεριών τους να μειώνεται διαρκώς, ενώ αυξάνεται το ποσό των υπερβαλλουσών εφημεριών, που όμως καταβάλλεται, με καθυστέρηση πέραν του έτους. Με τις αλχημείες αυτές το νοσοκομείο διατρέχει τον κίνδυνο να υπερβεί το όριο του 15% και να μην αποπληρωθεί ποτέ σημαντικό ποσό αυτών των εφημεριών. Επίσης, λόγω της μη αυτοτελούς φορολογίας των εφημεριών, αυξάνεται  με αυτόν τον τρόπο η φορολογία και οι οφειλές των ιατρών στην εφορία ενώ το Νοσοκομείο και το Υπουργείο γλιτώνουν χρήματα για τις μισθολογικές δαπάνες των γιατρών που αναγκάζουν να υπερεφημερεύουν, λόγω ελλείψεων!

Παρότι έχει γνωστοποιηθεί το πρόβλημα στην εταιρεία και μάλιστα έχει προταθεί αλλαγή του αλγορίθμου του προγράμματος προκειμένου να επιλυθεί το πρόβλημα, η απάντηση της εταιρείας ήταν αρνητική. Αυτή η κατάσταση πρέπει να τύχει της προσοχής και της μέριμνας του Υπουργείου Υγείας και να αποκατασταθεί άμεσα η εργασιακή και φορολογική αδικία σε βάρος των ιατρών.

Αναφορά 

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων 

Για τον κ. Υπουργό Υγείας 

Θέμα: «Προβλήματα στην αποπληρωμή εφημεριών ιατρών ΠΓΝΠ». 

Οι βουλευτές Αχαΐας, Σία Αναγνωστοπούλου και Κώστας Μάρκου καταθέτουν ως αναφορά την  ανακοίνωση – καταγγελία της Τριμελούς Επιτροπής της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων  Αχαΐας(Ε.Ι.Ν.Α) του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών για την περικοπή του  ύψους των δεδουλευμένων εφημεριών των γιατρών του Νοσοκομείου εδώ και πάνω από ένα  χρόνο και ζητούν να δοθεί λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση – καταγγελία, η εταιρεία που έχει αναλάβει την εκκαθάριση υπολογισμό των εφημεριών (προβλεπόμενες βάσει βαθμίδας και υπερβάσεις) για τους ιατρούς  του ΠΓΝΠ έχει αλλάξει από τον 6ο του 2021. Έχει μάλιστα επιλεγεί -μεταξύ κι άλλων  νοσοκομείων πανελλαδικά – με κεντρική ανάθεση από το Υπουργείο Υγείας. Το ΠΓΝΠ είναι το  μοναδικό νοσοκομείο στην Αχαΐα που έχει αναλάβει η εταιρία και το μοναδικό που  παρατηρούνται σοβαρά προβλήματα στην εκκαθάριση και αποπληρωμή των εφημεριών. Το  λογισμικό πρόγραμμα της εταιρείας αυθαίρετα επιλέγει τις πρώτες ημερολογιακά εφημερίες του  μήνα του εκάστοτε ιατρού για την αποζημίωση, μη λαμβάνοντας υπόψη τις προβλεπόμενες  από το νόμο εφημερίες. 

Όλοι σχεδόν οι ιατροί από όλες τις κλινικές του νοσοκομείου, με βάση αυτή τη δημιουργική  λογιστική, βλέπουν εδώ και πάνω από ένα χρόνο, το ποσό των δεδουλευμένων τακτικών  εφημεριών τους να μειώνεται διαρκώς, ενώ αυξάνεται το ποσό των υπερβαλλουσών  εφημεριών, που όμως καταβάλλεται, με καθυστέρηση πέραν του έτους. Με τις αλχημείες αυτές  το νοσοκομείο διατρέχει τον κίνδυνο να υπερβεί το όριο του 15% και να μην αποπληρωθεί  ποτέ σημαντικό ποσό αυτών των εφημεριών. Επίσης, λόγω της μη αυτοτελούς φορολογίας των  εφημεριών, αυξάνεται με αυτόν τον τρόπο η φορολογία και οι οφειλές των ιατρών στην εφορία  ενώ το Νοσοκομείο και το Υπουργείο γλιτώνουν χρήματα για τις μισθολογικές δαπάνες των  γιατρών που αναγκάζουν να υπερεφημερεύουν, λόγω ελλείψεων ! 

Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. 

Παρακαλούμε για την άμεση εξέταση της Αναφοράς μετά της ανακοίνωσης-καταγγελίας ,  για την απάντηση και την ενημέρωσή μας σχετικά με τις ενέργειές σας. Αθήνα, 22.11.2022 

Οι καταθέτοντες βουλευτές 

Αναγνωστοπούλου Αθανασία [Σία] 

Μάρκου Κώστας

ΠΡΟΣ: 

Υπουργείο Υγείας 

6η ΥΠΕ 

Διοικητή ΠΓΝΠ 

Αναπλ. Διοικητή ΠΓΝΠ 

ΚΟΙΝ:  

Ε.Ι.Ν.Α 

ΟΕΝΓΕ 

Συναδέλφους 

Θέμα : Αποπληρωμή εφημεριών ιατρών ΠΓΝΠ 

Η εταιρεία που έχει αναλάβει την εκκαθάριση-υπολογισμό των εφημεριών (προβλεπόμενες βάσει βαθμίδας και  υπερβάσεις) για τους ιατρούς του ΠΓΝΠ έχει αλλάξει από τον 6οτου 2021. Έχει μάλιστα επιλεγεί -μεταξύ κι  άλλων νοσοκομείων πανελλαδικά – με κεντρική ανάθεση από το Υπουργείο Υγείας. Το ΠΓΝΠ είναι το μοναδικό  νοσοκομείο στην Αχαΐα που έχει αναλάβει η εταιρία και το μοναδικό που παρατηρούνται σοβαρά προβλήματα  στην εκκαθάριση και αποπληρωμή των εφημεριών. 

Έκτοτε, έχουν δημιουργηθεί διάφορα προβλήματα όσον αφορά την αποζημίωση των εφημεριών, τα οποία  έχουν οδηγήσει σε μεγάλα χρηματικά ελλείμματα. Ανάλογα προβλήματα έχουν αναφερθεί και από  συναδέλφους άλλων νοσοκομείων που χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο πρόγραμμα της συγκεκριμένης  εταιρείας.  

Καταρχήν, το λογισμικό πρόγραμμα της εταιρείας αυθαίρετα επιλέγει τις πρώτες ημερολογιακά εφημερίες του  μήνα του εκάστοτε ιατρού για την αποζημίωση, μη λαμβάνοντας υπόψη τις προβλεπόμενες από το νόμο  εφημερίες, δηλαδή το πλαφόν όπως αυτό περιγράφεται στους επισυναπτόμενους πίνακες. 

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση του ποσού που λαμβάνει ο ιατρός ως αποπληρωμή της εφημερίας διότι  μπορεί για παράδειγμα οι πρώτες εφημερίες του μήνα να μην περιλαμβάνουν αργίες. 

Επιπλέον, ειδικά για τους ιατρούς που δικαιούνται την αποζημίωση των 250 ευρώ για κάθε εφημερία πέραν  του νόμου(παθολόγοι, πνευμονολόγοι, αναισθησιολόγοι, ΜΕΘ), το πρόγραμμα αυθαίρετα χρεώνει τις αργίες  ως υπερβάλλουσες, ώστε να μην αποπληρώνονται πιο άμεσα ως τακτικές εφημερίες αργίας. 

Οι συνάδελφοι που δικαιούνται την εν λόγω αποζημίωση δεν έχουν πληρωθεί έως τώρα καμία εφημερία πέραν  του νόμου εδώ και περίπου ένα χρόνο. Επίσης, οι απολαβές των τακτικών εφημεριών όπως προαναφέρθηκε  έχει υποστεί σημαντική μείωση. Επομένως, το τελικό αποτέλεσμα είναι η σημαντική μείωση των μηνιαίων  δεδουλευμένων απολαβών, με τα οφειλόμενα ποσά ανά ιατρό να ξεπερνούν έως και πολλές χιλιάδεςευρώ. 

Άρα, όλοι σχεδόν οι ιατροί από όλες τις κλινικές του νοσοκομείου, με βάση αυτή τη δημιουργική λογιστική,  βλέπουν εδώ και πάνω από ένα χρόνο, το ποσό των δεδουλεμένων τακτικών εφημεριών τους να μειώνεται  διαρκώς, ενώ αυξάνεται το ποσό των υπερβαλλουσών εφημεριών, που όμως καταβάλλεται, με καθυστέρηση  πέραν του έτους. Με τις αλχημείες αυτές το νοσοκομείο διατρέχει τον κίνδυνο να υπερβεί το όριο του 15% και 

να μην αποπληρωθεί ποτέ σημαντικό ποσό αυτών των εφημεριών. Επίσης, λόγω της μη αυτοτελούς  φορολογίας των εφημεριών, αυξάνεται με αυτόν τον τρόπο η φορολογία και οι οφειλές των ιατρών στην  εφορία. Άρα οι ιατροί κυριολεκτικά κλέβονται διπλά, ενώ το Νοσοκομείο και το Υπουργείο γλιτώνουν χρήματα  για τις μισθολογικές δαπάνες των γιατρών που αναγκάζουν να υπερεφημερεύουν, λόγω ελλείψεων ! 

Παρότι, όπως αναφέρθηκε από διοικητική υπάλληλο του Νοσοκομείου μας που ασχολείται με τα συγκεκριμένα  ζητήματα, έχει γνωστοποιηθεί το πρόβλημα στη εταιρεία και μάλιστα έχει προταθεί αλλαγή του αλγορίθμου  του προγράμματος προκειμένου να επιλυθεί το πρόβλημα, η απάντηση της εταιρείας ήταν αρνητική. 

Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας προκειμένου να δοθεί λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα και να  αποζημιωθούν όλοι οι συνάδελφοι τις δεδουλεμένες εφημερίες τους στο ακέραιο.  

Τριμελής Επιτροπή Ε.Ι.Ν.Α Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών– 19/11/22