Τη «Μελέτη υδρομάστευσης πηγής Κεφαλοβρύσου και εξωτερικού δικτύου ύδρευσης της κοινότητας Κούτελης»,με προϋπολογισμό 163.000 ευρώ,παρέδωσε σήμερα στο Δήμο μας,ο μελετητής πολιτικός μηχανικός Ανδρέας Αλεβίζος.

Τώρα, ο Δήμος Καλαβρύτων προχωράει,άμεσα,στην εκπόνηση της περιβαλλοντικής μελέτης,στη λήψη των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και στην αναζήτηση και εξασφάλιση της αναγκαίας πίστωσης,ώστε,στο συντομότερο δυνατό χρόνο,να υλοποιηθεί η μελέτη και να γίνει το έργο,που θα επιλύσει τα σοβαρά προβλήματα,έλλειψης νερού,που αντιμετωπίζει,η Κούτελη.