Η Ενωσις τών -Αποδήμων- Κρινοφυτινών –Καλαβρυτινών- «Οι Άγιοι Θεόδωροι», στην Αθήνα, την Κυριακή, της 19ης Μαρτίου 2023, Πραγματοποιεί την 37ην Τακτικήν Ετησίαν Γενικήν Απολογιστικήν και Εκλογικήν Συνέλευσιν του έτους -2022- και συγχρόνως Κόβει την Βασιλόπηττα του Νέου Έτους -2023- , στα γραφεία της Παγκαλαβρυτινής Ενώσεως, στην Λ. Πατησίων 121 όροφος 2ος στην Αθήνα (κοντά στο μέγαρο του Ο.Τ.Ε).
Θα είναι ευκαιρία να προσέλθουν, πολλά-πολλά μέλη της Ενώσεως, Απόδημοι Κρινοφυτινοί και να ψηφίσουν στις εκλογές, νέα πρόσωπα στα Διοικητικά Όργανα της Ενώσεως, για ν’ αναλάβουν την Διοίκησιν και οδοιπορήσουν δημιουργικότερα…

Ο Κώστας, πρέπει ν’ αποχωρήσει ως Ευδοκίμως Περατώσας «την σταδιοδρομίαν Του», Υπηρετώντας με Ζήλο, Εντιμότητα, Φιλότιμο και Σταθερότητα, την Ένωσιν Μας, για είκοσι και τρία συνεχή και συναπτά έτη -2000-2023-
Καλώς, να Έλθετε…
Η Πρωτοχρονιάτικη Πήττα μας (από το πήγνυμι=στερεώνω, πήζω, παγώνω. Όχι-Όχι με γιώτα, Αντισταθείτε στους Ολετήρας της Ελληνικής Γλώσσης), θα είναι εύγεστη, θα έχη ένα Φλουρί χρυσαφένιο, για την/τον Τυχερήν/ρον, κερδίζοντας μία Αγία Ιερά Εικόνα της Παναγίας Μας, Προστάτιδα των πάντων…
Το περιβάλλον θα είναι ωραίον…
Τα ανέκδοτα θα είναι ευπρόσδεκτα…
Τέλος όσες και όσοι δύνανται, ας φέρουν τσίπουρο, κρασί τυρί, ψωμί, ραπανάκια, μαρούλια, κρεμμυδάκια χλωρά, σπανακόπηττα και ότι άλλο προαιρείσθε, για πρόγευμα (κολατσιό το έλεγαν οι πρωτινοί), για εγκάρδιες ευχές και χαρούμενη ατμόσφαιρα…
Καλή Αντάμωσις!!
Αθήναι 17 Φεβρουαρίου 2023
Ο Γράφων και καλών, εκ μέρους των μελών των οργάνων Διοικήσεως της Ενώσεως Κρινοφυτινών «Οι Άγιοι Θεόδωροι», θητείας -2020-2023-
Κωνσταντίνος Κατσιάρης, Κρινοφυτινός, Πρόεδρος.

Ακολουθεί η Ανακοίνωσις της Γενικής Συνελεύσεως:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ — ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
37ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΕΤΟΥΣ -2022- ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ –ΑΠΟΔΗΜΩΝ-
ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΚΡΙΝΟΦΥΤΙΝΩΝ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ»,
ΤΗΝ 19ΗΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 2023, ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. ΚΑΙ:
Επισήμανσις Αναγκαία:
Σύμφωνα με την Καταστατικήν Υποχρέωση απαιτείται να πραγματοποιηθούν Αναδρομικώς οι Απολογισμοί και οι Εγκρίσεις των Πεπραγμένων των δύο προηγουμένων ετών, 35ης Γ/Σ-2020 και 36ης Γ/Σ-2021, οι οποίες ΔΕΝ επραγματοποιήθησαν οι Τακτικές Ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις, λόγω της Πανδημίας και διασποράς του Κορωνοϊού -Covid-19- από το Μάρτιο του έτους 2020 με τις Απαγορεύσεις των Δημοσίων Αρχών, των συναθροίσεων ατόμων. Καθώς και την ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στις 03 Απριλίου 2021.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΣ, ΕΙΣ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΝ ΤΥΠΟΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ
10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023,
έκ του Προέδρου Κωνσταντίνου Κατσιάρη.
Επιστολές ΔΕΝ θα σταλούν λόγω ελλείψεως χρημάτων.
ΠΡΟΣ ΟΛΕΣ-ΟΥΣ ΤΙΣ-ΤΟΥΣ ΚΡΙΝΟΦΥΤΙΝΕΣ-ΟΥΣ, ΑΠΟΔΗΜΟΥΣ,
ΜΕΛΩΝ, ΤΗΣ ΈΝΩΣΕΩΣ ΚΡΙΝΟΦΥΤΙΝΩΝ «ΟΙ ΆΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ»:
Αγαπητές – τοί Συγχωριανές – νοί,
Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένώσεως μας, Εύχονται, γιά το Νέο Έτος το -2023- προσωπική και οικογενειακή υγεία και ευτυχία.

Καθώς και καλύτερες ημέρες δια την προοπτική της Ενώσεως μας…Είθε!
Στην Τακτική Συνεδρίαση στις 21 Ιανουαρίου 2023, απεφάσισαν Ομόφωνα, να πραγματοποιηθεί, η 37η Ετήσια Τακτική Γενική Απολογιστική και Εκλογική Συνέλευσης, του έτους -2022- την Κυριακή 19ην Μαρτίου 2023, το πρωί και από ώρας 10:30 έως το πέρας των εργασιών της, μαζί με την καθιερωμένη κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας του έτους -2023- στα γραφεία της Παγκαλαβρυτινής Ενώσεως, στην Λ. Πατησίων 121 όροφος 2ος στην Αθήνα (κοντά στο μέγαρο του Ο.Τ.Ε).
Επισήμανσης Ιδιαιτέρα: Πρώτη ειδοποίησις, Κυριακή 12 Μαρτίου 2023 και σε περίπτωση Μη Υπάρξεως απαρτίας (ως συνήθως), θα επαναληφθεί η Γ/Σ, την αμέσως επόμενη Κυριακή 19-03-2023, με τα ίδια θέματα ημερησίας διατάξεως, εις τον αυτόν τόπον και χρόνον, ανεξαρτήτου απαρτίας και άνευ ετέρας ειδοποιήσεως.

Με Θέματα ημερησίας Διατάξεως τα κάτωθι:
Κοπή της Βασιλόπιττας, δια το Νέον Έτος -2023-.
Απολογισμοί και Εγκρίσεις των Πεπραγμένων των δύο προηγουμένων ετών 35ης Γ/Σ-2020 και 36ης Γ/Σ-2021, ως ανωτέρω.
Λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου.
Διοικητικός Απολογισμός, έτους -2022-
Οικονομικός Απολογισμός έτους -2022- και Προϋπολογισμός -2023-.
Ανάγνωση Εκθέσεως Εξελεγκτικής Επιτροπής, έτους -2022.
Έγκριση Πεπραγμένων, Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού έτους 2022 και Προϋπολογισμού 2023 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και για τα τρία έτη (2020, 2021 και 2022).
Διενέργεια Εκλογών, για την εκλογή νέων μελών στα Όργανα Διοικήσεως της Ενώσεως, νέας θητείας, από 19-03-2023 έως 19-03-2026- ένεκα λήξεως της θητείας των απερχομένων μελών -2020-2023-.
Ήτοι:
Α) Του Διοικητικού Συμβουλίου, Β) Της Εξελεγκτικής Επιτροπής και Γ) Των τριών Αντιπροσώπων, δια την Ομοσπονδίαν Πολιτιστικών Συλλόγων «Ο Αρχαίος Κλείτωρ».

Και Καλείσθε:
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων ( 18 ,19, 20 , 21) του Καταστατικού λειτουργίας της Ένώσεως μας, να προσέλθετε την ανωτέρω ημερομηνία και ώραν, την Κυριακή 19ην Μαρτίου 2023, στην αναφερομένη διεύθυνση, δια να παραστείτε στην 37ην Ετήσια Τακτική Γενική Απολογιστική και Εκλογική Συνέλευση, κατά την οποίαν ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού διαπιστώσουν την απαρτία της, θα καλέσουν αυτή να συγκροτηθεί σε σώμα με την εκλογή τριμελούς Προεδρείου (Προέδρου, Γραμματέα και Μέλους), το οποίον θα αναλάβει να διευθύνει τις εργασίες της.
Το Προεδρείον, στην συνέχεια θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών της 37ης Γενικής Συνελεύσεως, με τα ανωτέρω οριζόμενα θέματα, ημερησίας διατάξεως και θα κλείσει τις εργασίες μετά το πέρας των αναλύσεων, των ψηφισμάτων και της πραγματοποιήσεως των εκλογών και γενικώς την ολοκληρωτικήν εξάντλησην όλων των θεμάτων και τέλος θα συντάξει και υπογράψει το πρακτικόν της πραγματοποιήσεως των εργασιών της.

Με Τιμή:
Για το Διοικητικόν Συμβούλιον, Θητείας -2020-2023-
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Κατσιάρης Κων/νος                         Πανουτσόπουλος Μάριος
του Αλεξίου                                        του Δημητρίου