Ολοκληρώθηκαν οι κρίσεις των Υποστρατήγων του Πυροσβεστικού Σώματος.

 

Νέος Επιτελάρχης αναλαμβάνει ο μέχρι χθες, Προϊστάμενος Κλάδου Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων, Αντιστράτηγος Χρήστος Λάμπρης.

Πυροσβεστική

Ο υποστράτηγος, Νίκος Ρουμελιώτης.

Πηγή: pelop.gr