Από τον Κυνηγετικό Σύλλογο Καλαβρύτων λάβαμε την ακόλουθη ανακοίνωση:

Σας γνωρίζουμε ότι την 21η του μηνός Ιουλίου του έτους 2019 και ώρα 11:00πμ. θα πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση στο γραφείο του Κυνηγετικού Συλλόγου Καλαβρύτων, με θέματα:
1. Έγκριση απολογισμού έτους 2016
2. Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2017
3. Έγκριση απολογισμού έτους 2017
4. Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2018
5. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων μελών του ΔΣ και της ελεγκτικής επιτροπής.
6. Διάφορα θέματα.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επομένη Κυριακή 28η Ιουλίου 2019, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα.
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή, θα παραλαμβάνονται από τον Αντιπρόεδρο του Συλλόγου, Χρήστο Μυλωνά, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία στο τηλ. 6973963160, μέχρι και την 18η Ιουλίου 2019.
Ο Πρόεδρος του Κυνηγετικού Συλλόγου Καλαβρύτων
Αλέξιος Αποστολόπουλος