Με λαμπρότητα εορτάσθηκε σήμερα, η μνήμη των Αγίων Πάντων στους Καμενιάνους

Άγιοι Πάντες Καμενιάνων – Περιοχή Μεγάλη Βρύση.

Φωτογραφίες από Λειβάρτζι μου Αγαπημένο