26/10/2018 Κλαρίνα στο Λευκάσιο του Αγίου Δημητρίου τηλ 6946241103
Θα είναι και το βουνό (Γιώργος Μπέκιος)

Πίστα και είσοδος ελεύθερη
Να είσαστε όλοι εκεί