Πρόσκληση για κοινοτικό συμβούλιο στις 19/01/18 και ώρα 21:30 στην αίθουσα Θανάση
Σβίγγου.

Θέματα συμβουλίου

1.Αιτήσεις κατοίκων

2.Λάδωνας

Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Λυκούριας

κ.Σοφοκλής Κοντογιάννης