Το καράβι (ο συνδυασμός) έμπαζε νερά. Αυτό φάνηκε από την αρχή, με την πρώτη <<αποστασιοποίηση >>. Έκτοτε ένας ένας οι σύμβουλοι <<πήδηξαν από το καράβι >> διότι βούλιαζε.

Εξαιρείται η κυρία Ευσταθία Ντακόλια, η οποία αν και έχει να πατήσει στις συνεδριάσεις 2 χρόνια περίπου, δεν έχει την στοιχειώδη ευθιξία να παραιτηθεί, ώστε να αναλάβουν αυτοί που ενδιαφέρονται πραγματικά για το χωριό. Ευθύνη βέβαια έχουν και οι αρμόδιες υπηρεσίες, υπεύθυνες για την εύρυθμη λειτουργία των Ο.Τ.Α. Όσο για τον πρόεδρο ούτε σε αυτό το θέμα εκτελεί τα καθήκοντά του ( όπως ορίζονται στον Κώδικα Λειτουργίας Κοινοτήτων) .

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι συνεδριάσεις να γίνονται (όταν γίνονται) με τον ελάχιστο αριθμό συμβούλων, δηλ με τρεις (το συμβούλιο είναι 5μελές) τον πρόεδρο, τον Βασίλειο Μαγκλάρα και τον Δημήτρη Στούρα. Όσο για τις όποιες αποφάσεις λαμβάνονται στις συνεδριάσεις, δεν αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων, με ευθύνη του προέδρου, όσο για την εκτέλεσή τους κανένα ενδιαφέρον από την πλευρά του.

Οι σύμβουλοι του πρώτου συνδυασμού τελείωσαν (αφού άλλοι παραιτήθηκαν και άλλοι δεν δέχτηκαν να ορκιστούν) και άρχισε η πρόσκληση από τον δεύτερο συνδυασμό <<Ελεύθεροι Αδέσμευτοι Λυκουραίοι>> με την ορκωμοσία του Δ. Δαραβέλα.

Ο πρόεδρος έμεινε μόνος του να αντιπολιτεύεται τον εαυτό του και το χωριό, επιβεβαιώνοντας ότι <<το χωριό δεν έχει πρόεδρο >>, όπως λένε πολλοί από τους συμπατριώτες μας.

Ευτυχώς που οι σύμβουλοι του δεύτερου συνδυασμού έχουν πάρει σοβαρά τον ρόλο τους και σε συνεργασία με τον αποστασιοποιημένο σύμβουλο του πρώτου συνδυασμού, τιμώντας τον όρκο που έδωσαν, παράγουν σοβαρό έργο, με τον πρόεδρο πάντα απόντα. Βέβαια είναι πολύ δύσκολο το έργο τους γιατί μετά από τόσα χρόνια ασυδοσίας και συναλλαγής δεν αλλάζει εύκολα η νοοτροπία που έχει επικρατήσει στο χωριό.

Αυτά είναι τα αποτελέσματα της χειραγώγησης του χωριού από τους αυτόκλητους, μορφωμένους σωτήρες και την παρέα τους, οι οποίοι καλά είναι να αποσυρθούν και να αφήσουν το χωριό ελεύθερο να αποφασίζει για την τύχη του.

Τα αποτελέσματα της δικής τους θητείας τα είδαμε, αφού <<το έβαλαν στα πόδια >> τον τελευταίο χρόνο <<γιατί δεν είχαν χώρο για να συνεδριάσουν>> επέβαλαν τον σημερινό πρόεδρο για να συνεχίσει το έργο τους και το κάνει με απόλυτη συνέπεια…

Ίσως θα έπρεπε να ελεγχθεί ο λόγος της απόλυτης απραξίας του : αδιαφορία, ανικανότητα η εκτελεί εντολές;

Δυόμισι χρόνια πέρασαν, δεν σώζεται με τίποτα!
Τα συμπεράσματα δικά σας.

Με τιμή
Δημήτρης Στούρας
Τοπικός Σύμβουλος Λυκούριας