Εξωραϊστικός Σύλλογος Οι Φίλοι του Μαζιού

Έδρα: Ελατόφυτο Κλειτορίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ελατόφυτο (Μάζι) Κλειτορίας, 20.12.2019

Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Οι Φίλοι του Μαζιού (ο οποίος στο εξής θα αποκαλείται εκμισθωτής) καλεί τους ενδιαφερομένους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη μίσθωση του εντευκτηρίου ιδιοκτησίας του στο Ελατόφυτο (Μάζι) Κλειτορίας Δήμου Καλαβρύτων.

Οι όροι της Πρόσκλησης έχουν ως εξής:

 1. Ο εκμισθωτής έχει στην πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή του οίκημα-εντευκτήριο συνολικής έκτασης (κυρίων και βοηθητικών χώρων) 96,66 τ.μ. στον οικισμό Ελατόφυτο (Μάζι) Κλειτορίας. 
 2. Το εντευκτήριο αυτό συμφωνείται να παραχωρηθεί για το καλοκαίρι του 2020 σε μισθωτή, ο οποίος θα έχει την αποκλειστική χρήση του για διάστημα δύο μηνών: 1.7.-31.8.2020.
 3. Προσφορές υποβάλλονται γραπτώς, σε κλειστό φάκελο που αποστέλλεται ταχυδρομικά με αποδέκτη τον Σύλλογο, στη δνση «Εξωραϊστικός Σύλλογος Οι Φίλοι του Μαζιού / 25007 Κλειτορία». Οι φάκελοι πρέπει να έχουν φτάσει στον προορισμό τους έως και την 20.1.2020 και να περιέχουν υποχρεωτικά το κατωτέρω κείμενο-υπόδειγμα Υποβολής Προσφοράς.
 4. Το ελάχιστο ποσό προσφοράς για τη μίσθωση ορίζεται σε 400 €. Προσφορές που θα αναφέρουν χαμηλότερο ποσό δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
 5. Οι προσφορές θα ανοιχθούν περί τις αρχές Φεβρουαρίου 2020 από Επιτροπή που θα ορίσει το Δ.Σ. του Συλλόγου. Οι προσφορές θα αξιολογηθούν, και ο επιλεγείς θα κληθεί να καταβάλει το σύνολο του ποσού που έχει προσφέρει εντός 10 ημερών από την ενημέρωσή του. Διαφορετικά, η προσφορά του ακυρώνεται και ο Σύλλογος απευθύνεται σε επόμενο προσφοροδότη.
 6. Η ελάχιστη περίοδος λειτουργίας του εντευκτηρίου είναι από 1.8. έως 30.8.2020, τις απογευματινές και βραδινές ώρες. Επιπροσθέτως, την περίοδο από 8.8. έως 16.8.2020 ο μισθωτής υποχρεούται να λειτουργεί το εντευκτήριο και κατά τις ώρες 10.00-14.00 καθημερινά.
 7. Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί το εντευκτήριο σε άρτια κατάσταση και τον περιβάλλοντα κοινόχρηστο χώρο καθαρό και περιποιημένο.
 8. Η διοργάνωση από τον μισθωτή μουσικών ή άλλων εκδηλώσεων στον χώρο του εντευκτηρίου επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης και συμφωνίας με τον Σύλλογο.
 9. Την 31.8.2020 ο μισθωτής θα παραδώσει τα κλειδιά και θα καταβάλλει επιπλέον το ποσό για την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος που του αναλογεί.
 10. Προσυμφωνείται διατίμηση των προϊόντων που θα διαθέτει ο μισθωτής ως εξής:

σουβλάκι 1,5 €, αναψυκτικό 1 €, μπύρα Alpha 2 €, κρασί χύμα 5€/κιλό

 1. Περαιτέρω διευκρινίσεις παρέχονται από τον Γραμματέα του Συλλόγου κ. Παναγιώτη Θανασά (τηλ. 6944.320111, pan@thanassas.gr).

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προς: τον Εξωραϊστικό Σύλλογο Οι Φίλοι του Μαζιού, 25007 Κλειτορία